Petak, 25 Juna, 2021
- Advertisement -spot_img

TAG

haridžije

Priznanja pripadnika IDIŠ-ove ćelije o atentatima u Idlibu (VIDEO)

Važno je napomenuti kako je džihadski savez Tahriru-Šam ove godine zbog učestalih atentata na mudžahide i civile uveliko suzbio djelovanje IDIŠ-ove ćelije u sjeverozapadnoj...

Murdžijski projekat | Šejh muhaddis Sulejman el-Ulvan

U svakom vremenu kroz historiju muslimana, pripadnici ehlsi sunneta su žigosani od strane neistomišljenika i nazivani haridžijama. U video isječku u prilogu šejh Sulejman el-Ulvan...

Čuvaj se dva musibeta u tekfiru – pretjerivanja i popuštanja

"Izbacivanje čovjeka iz islama (tj. njegov tekfir) ili ubacivanje u njega je najkrupnija stvar u islamu. Ova mesela kao i druge su nam pojašnjene,...

Gori i po vjeru pogubniji ljudi od haridžija su oni koji brane tirane i njihove pomagače

Sigurno su haridžijama najsličniji ljudi i najbliži im po osobinama i ružnom ponašanju – ne mislim ovdje na uvjerenje – griješnici koji se povezuju...

Da li su haridžije kafiri

Učenjaci su se razišli po pitanju da li su haridžije kafiri, a na početku smo ti knjige naveli argumente onih koji ih drže kafirima;...

Najizrazitije osobine haridžija (Ebu Muhammed el-Makdisi)

Iz kratkog osvrta na njihovu povijest i vjerovanja jasno se izdvajaju najizrazitije osobine ove zalutale sekte, a ja ću upozoriti na najbitnije, kako bih...

Kako voditi džihad sa vođama koji čine grijehe?

„Srednji put, koji je ujedno i put islama, jeste vođenje džihada protiv onoga ko to zaslužuje, baš kao što je upitano o dotičnoj grupi...

Kratak pregeled nekih devijantnih sekti u islamu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Put pravog muslimana je jasan, a to je slijeđenje Kur’ana i sunneta. Kada ovo znamo, onda možemo prepoznati one koji...

Oko pravila: Ko ne tekfiri kafira – kafir je

Znaj prije svega da se osnova ovog pravila ne ogleda u činjenju kufra riječju ili djelom, već u odbijanju i poricanju (šerijatskih) habera (obavijesti)....

Šejh Abdul-Aziz Tarifi o haridžijama Šama

Haridžije su opasniji po ovaj ummet od samih nevjernika i to po neredu kojeg čine a ne po količini zablude (u odnosu na nevjernike)....

Latest news

- Advertisement -spot_img