Priča o pokajanju istaknutog vođe IDIŠ-a u Siriji

Popularno na sajtu

Ebu El-Abd Eššida, jedan od visokih komadanata Tahriru-Šama objavio je zanimljivu priču o jednom od zatvorenika koji je poginuo prije par dana uslijed ruskog bombardovanja centralnog zatvora u Idlibu.

Radilo se o Ebu Hamzi El-Misriju, vođi takozvanog ”Vilajeta Hama” pri IDIŠ-u koji se pokajao i zatražio da učestvuje u borbama protiv nusajrija. Ebu Hamza je pomogao Tahriru-Šamu u otkrivanju i masovnom hapšenju IDIŠ-ovih ćelija.

Prijevod priče:

”Vođa IDIŠ-ovske enklave Ukejribat koji se je pokajao, Ebu Hamza El-Misri rahimehullah; Onaj ko je učestvovao u bitkama istočno od željeznice je sigurno mnogo puta čuo ime Ebu Hamze El-Misrija, vođe IDIŠ-ovaca koji su se prebacili iz Ukejribata kako bi se borili protiv mudžahida u Rahdžanu i okolini.

Allah je dao da svi IDIŠ-ovci budu pobijeni, zarobljeni ili odbjegle ćelije. Nakon toga, njihovi napadi u oslobođenim regijama su postali mnogobrojniji, a sigurnosni ured Tahriru-Šama ih nije popuštao, dok Allah sigurnosnjake nije počastio da uhapse Ebu Hamzu El-Misrija dok je bio u putu prema Turskoj sa ciljem liječenja.

U toku ispitivanja, sigurnosnjaci su ga upitali: ”Zašto se boriš protiv nas?”
On je odgovorio: ”Zato jer ste nevjernici!”
Upitali su ga: ”Zašto nas smatraš nevjernicima?”
Odgovorio je: ”Jer ne sudite šerijatom”
Oni mu rekoše: ”Naprotiv, mi sudimo šerijatom i ne prihvatamo da bude zamijenjen bilo kakvim drugim zakonom”.

To ga je iznenadilo, pa ih je upitao:”Kako?”
Rekli su: ”Sve naše sudnice sude po šerijatu, izvršavamo šerijatske kazne osim kazne odsijecanja ruku zbog fetvi koje su izdate od učenjaka oko odsijecanja ruku u toku rata.”

Ebu Hamza je ostao zapanjen odgovorima i počeo je dalje zapitkivati o sumnjama koje je imao, i nakon nekoliko dana je izjavio svoje pokajanje i žaljenje te je rekao da je svjestan da je bio u zabludi.

Mnogi šejhovi i komadanti Tahriru-Šama nisu vjerovali u njegovo pokajanje, pa su počeli da ga posjećuju, dugo razgovaraju sa njim i donose mu knjige, sve dok nisu shvatili da je se stvarno pokajao.

Od lijepih pokazatelja njegovog pokajanja je to što je obećao da će pomoći sigurnosnom uredu u potrazi za ostalim haridžijama, otkrivanju njihovih planova i načina njihovog djelovanja, i stvarno, braća su se jako mnogo okoristila u otkrivanju IDIŠ-ovih ćelija i njihovih vođa.

Ebu Hamza je želio da ostvari želju zbog koje je krenuo u putem džihada, a to je da preseli kao šehid u borbi protiv nusajrija a ne iz osvete od strane njegove braće Tahriru-Šama, pa je tražio da mu dozvole da izvrši šehidsku operaciju, ali je Allah odredio da ruski avioni izvrše zračne udare na centralni zatvor, pa je postigao svoju želju i preselio od ruku ruskih krstaša.”

Ummet Press

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz