Video: Pozivači na vratima Džehennema | Šejh muhaddis Sulejman el-Ulvan | ᴴᴰ

1817

Jako poučno predavanje šejha muhaddisa Sulejmana el-Ulvana, Allah ubrzao njegovo oslobađanje iz zatvora saudijskog tirana.