Vrste šehida

Popularno na sajtu

Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao:
Koga vi od vas smatrate šehidom?

“Allahov poslaniče, onaj ko pogine na Allahovom putu je šehid”, odgovoriše oni.
“Ako je tako onda je malo šehida u mom ummetu”, reče Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem.
Oni tada upitaše: „Pa ko su sve šehidi?“
Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, odgovori: “Ko pogine na Allahovom putu, taj je šehid. Ko umre na Allahovom putu taj je šehid. Ko umre od kuge taj je šehid. Ko umre u stomaku taj je šehid i ko se uguši taj je šehid.” (Prenose ga Muslim, Tirmizi i Malik)

Kod Tirmizije i Malika se kaže da je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao:

“Šehida ima pet vrsta… i dodao je još: …i onaj ko pogine pod ruševinama (zbog zemljotresa i sl.) taj je šehid.”

U Džabirovoj radijAllahu anhu, predaji se kaže:

˝… i trudna žena koja umre…˝

U drugom sahih rivajetu, od Ibn Amr ibn el – Asa, radijAllahu anhu, se kaže:

“Ko pogine braneći svoj imetak taj je šehid.”

Nevevi kaže:

“U Džabirovom, radijAllahu anhu, rivajetu ovako stoji: ‘Šehida ima sedam vrsta, pored pogibije na Allahovom putu’, pa je pomenuo: umrlog od kuge, umrlog od trbušne bolesti, utopljenika, onoga ko pogine pod ruševinama, ko umre od upale porebrice (pleuritisa), ko umre u požaru, trudna žena koja umre.”

Ummu Haram, radijAllahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, rekao:

“Onaj ko ima morsku bolest i koji (zbog toga) povraća ima nagradu šehida, a onaj koji se utopi ima nagradu kao dvojica šehida.” (Prenosi ga Ebu Davud, hasen)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz