Al-Kaida na Arapskom poluotoku pozvala na prekid borbi između mudžahida Sirije

Popularno na sajtu

U poslijednjem danu ultimatuma koji je Džebhatun nusra dala Islamskoj državi u Iraku i Šamu (IDIŠ), Al-Kaida na Arapskom poluotoku pozvala je mudžahide Sirije da zaustave unutarnje borbe u poruci objavljenoj na internetu.

Ranije, sa istim ciljem se javio i jordanski šejh Ebu Katada, koji je pozvao Ebu Muhammeda Dževlanija da ne preduzima korake koje je obećao, tj. da ne napada IDIŠ, ali da se brani ukoliko bude napadnut, i da bi taborba najviše odgovarala neprijateljima džihada i muslimana.

Važno je napomenuti da je ultimatum istekao i da nema nikakvih vijesti o početku ikakvih općih borbi između spomenutih strana. Ispod vam prenosimo prevod kompletne poruke jednog od najačih ogranaka Al-Kaide stacioniranog u Jemenu.

Nakon što je muslimanskom ummetu stigla radosna vijest zbog početka džihada u Levantu (Siriji) i podizanju nada u dušama za uvođenje božanskog zakona i oslobađanja Jerusalema, bili smo šokirani zbog neslaganja između mudžahida. Mi smo urgirali na prevazilaženje ovih manjih razlika. Međutim, razvoj događaja uzrokovan od šejtanaa i njegovih sljedbenicka izazvao je situaciju do tačke gdje su mudžahidi počeli da se bore jedni protiv drugih, prouzrokujući tako neizmjernu štetu. Dakle, katastrofa se proširila.

Mi stojimo na strani mudžahida koji se bore na Allahovom putu. Rastužuje nas kada čujemo vijesti o ubistvu bilo kojeg mudžahida, bez obzira koju grupu on predstavljao. Mi ne odobravamo prolijevanje nevine krvi.

U početku ovog problema, Al-Kaida na arapskom poluotoku je željela izraziti svoj položaj po pitanju svih džihadskih pokreta, koji je: “Brat je njegov brat”. Mi pozivamo sve muslimane u svim mjestima da budu nevini od ove katastrofe u svojim rječima i djelima, i mi molimo Allaha da riječi mudžahida budu riječi istine.

Naš poziv, upućen svim muslimanima Levanta, jeste da izbjegnu prolijevanje krvi muslimana sa svojim riječima i djelima. Kao poslijedica, niko ne bi bio ubijen da su ljudi imali znanja o ovome prije i da su se povukli prije nego što se desila katastrofa.

Mi vas podsjećamo na Allahove riječi: “Onome ko namjernoo ubije vjernika kazna će biti – Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.” (4:93)

U dodatku, govor Poslanika, sallAllahu alejhi ve selem: “Sve stvari muslimana su nepovredive za njegovog brata u vjeri: njegova krv, njegov imetak i njegova čast.”

U prošlosti, mi smo ciljali da posredujemo u izmirenju između mudžahida, i mi i dalje ovome težimo koliko god možemo. Ako ne, onda u najmanju ruku, mi pozivmao mudžahide da zaustave sa pucanjem jednih na druge i da okrenu svoja oružja prema neprijatelju. Mi ne podržavamo “nevjerničke mudžahide” koji su pristali da se u ime muslimanskog ummeta bore protiv drugih (mudžahida).

Mi također pozivamo sve mudžahidske pokrete tamo da se pridržavaju riječi Poslanika, sallAllahu alejhi ve selem: “Nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Stvoritelju – Allahu; pokornost je u dobročinstvu.” ¹

Zaista, borba između mudžahida je radosna vijest za neprijatelja. Prema tome, moramo se ujediniti u cilju borbe protiv koji uživaju u našim sporovima; urotnika protiv džihada: alevija, cionista, krstaša, i otpadničkih vladara arapskih država u Zaljevu.

Mi podsjećamo ljude da se džihad vodi od prošlosti sve do Sudnjeg dana. Svako ko koristi džihad u poslušnosti Allahu ostaje čvrst u vjerovanju, a Allah će zamjeniti svakog ko odbacuje džihad.

Kao što je rečeno u Kur'anu: “Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti, – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. – a ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.” (47:38)

Na kraju, hvala Allahu Gospodaru svjetova.

Al-Kaida na Arapskom poluotoku

Priprema: Put vjernika

1. (Ebu Davud, br. 2625, od Alije, r.a., vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz