Američke snage u Afganistanu potajno ubijaju doktore i učitelje

Popularno na sajtu

Mevlevi Abdur Rahim, šef Odjela za džihadska pitanja provincije Kunar, rekao je u intervjuu za Alemarah web sajt da mudžahidi sada kontrolišu većinski dio provincije Kunar. On kaže da su se američke snage povukle iz doline Korangal zbog stalnih napada od strane mudžahida, a ne zato što je to dio njihove strategije, kako oni tvrde. Mudžahidi su izveli više od 600 napada na okupatorske snage koje su stacionirane u dolini Korangal. Neprijatelji su pretrpjeli teške gubitke i nisu bili u stanju da ostanu u Korangalu zbog svakodnevnih ljudskih i materijalnih gubitaka sa kojima su se suočavali.


Odgovarajući na pitanje reportera Alemaraha o slučajevima podmetanja požara u bolnicama i školama od strane nekih bezobzirnih napadača, Mevlevi Abdur Rahim je rekao da takve sabotaže obično izvode američke okupatorske snage prerušene u naoružane civile. A što se tiče mudžahida Islamskog Emirata Afganistana, kod nas nisu dozvoljeni bilo kakvi oblici takvih sabotaža.

Doktori, učitelji i studenti su sastavni dio društva u očima Islamskog Emirata. Svi mudžahidi su dobili naredbe da se prema njima ophode sa poštovanjem i uvažavanjem. Doktori i učitelji također potpomažu i surađuju sa mudžahidima.

Međutim, američki okupatori s vremena na vrijeme potajno izvode ovakve aktivnosti (sabotaže, op.prev.), koje za metu imaju doktore i učitelje a zatim lažno za to optužju mudžahide kako bi im nanijeli zlo.

Mevlevi Abdur Rahim je pozvao muslimanski narod Afganistana da se pridruži redovima mudžahida kako bi oslobodili zemlju iz kandži okupatorskog neprijatelja i uspostavili islamski sistem koji se zasniva na jednakosti, pravdi, prosperitetu i blagostanju naroda.

Izvor: Alemarah.info – zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz