U Pakistanu ubijen Mustafa Ebu el-Jezid – treći čovjek Al-Kaide

Objavljeno / ažurirano:

Na islamskim džihadskim web sajtovima je u utorak postavljena izjava o pogibiji Mustafe Ebu el-Jezida, glavnokomandujućeg Al-Kaide u Afganistanu i trećeg čovjeka ove organizacije.

„Na putu Allahovih poslanikā i pobožnih muslimana, na putu šehida i pravednih, na putu heroja i strpljivih, potekla je prema voljenom ummetu krvlju ispisana vijest o smrti vođe nad vođama, predvodnika pomagača vjere, princa nad prinčevima, iskusnog i slavnog heroja šejha Mustafe Ebu el-Jezida.


On je bio glavnokomandujući Al-Kaide u Afganistanu i Allahovom milošću uzdigao se u Firdews u društvo poslanikā, šehida, iskrenih i dobrih Allahovih robova“, kaže se u izjavi.

U izjavi se ne navodi kada je tačno ubijen šejh Ebu el-Jezid, ali se vjeruje da je do pogibije šejha došlo u drugoj polovici mjeseca maja, imajući u vidu činjenicu da u potpisu izjave datira mjesec džumadel ahir.

Pored šejha Ebu el-Jezida, u napadu bespilotnom letjelicom, koji je od strane američkih zvaničnika ocijenjen kao uspješan, ubijene su i njegove tri kćerke, žena, praunuka, te muškarci, žene i djeca iz susjedstva. Vjeruje se da se mjesto napada nalazi u pakistanskim plemenskim oblastima, na granici sa Afganistanom.

„Kada saopštavamo našem islamskom ummetu ovu vijest, mi nećemo reći ništa osim onoga sa čime je zadovoljan naš Gospodar, Koji nas je uputio ka Svojoj milosti, a On Uzvišeni je rekao: “Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja, živote, i letine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!’ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na pravom putu.” (El-Bekare, 155-157)

Šejh Farid (Ebu el-Jezid) je Allahovom milošću ovaj svijet napustio pridružujući se karavani šehida zajedno sa svojom ženom, svoje tri kćerke i praunukom, muškarcima, ženama i djecom iz svog susjedstva. Pustimo šejha da ode, jer je njegov put džihada bio težak i strpljiv, koji je trajao više od 22 godine, a u kojem se on među svim mudžahidima pokazao sa visokom uljudnošću, širokogrudnošću i vizionarstvom, strpljenjem, pravednošću i svojom skromnom ličnošću i čvrstinom vjerovanja“, kaže se između ostalog u izjavi koja nosi potpis Al-Kaide.

Novo na sajtu

islam pv art wall

Ljubav prema onima koji se suprostavljaju Allahu

Šejh ibn Tejmijje kaže: Riječi Allaha (prijevod značenja): "Nećeš naći one koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan, da su u ljubavi sa onima koji se...

Preporučeni sadržaj

islam pv art sea

Srce vjernika je između straha, nade i ljubavi

Srce vjernika priželjkuje sreću na dunjaluku i na ahiretu, međutim ta sreća i potpuna slast može se ostvariti samo ako zavolimo Uzvišenog Allaha, spoznamo...
islamske-teme

Mezhebi

Islamske teme