Da li je dozvoljeno ići na sud radi odbrane uhapšenog brata

Popularno na sajtu

Pitanje: Es-selamu alejkum. Moj brat je zatvoren u Evropi, i ubrzo će mu biti suđeno. On je od mene zatražio da dođem na suđenje kako bih ga branio, jer je njemu istinski učinjen zulum (nepravda).

Odgovor: Sva zahvala pripada Allahu, i neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, a zatim:

Znaj da se svaki odlazak u sudnicu ne računa kao parničenje pred onim što Allah nije objavio, kao što to misle neki ljudi; pa onaj ko bude uhapšen a zatim odveden pred sudom, takav se ne smatra da se parniči pred tagutom, i nema smetnje ako bi on sam sebe branio, šta više, nije od zdravog razuma da on sjedi i šuti, naprotiv, on će se braniti i nastojati da od sebe odagne te njihove zulumćarske presude i da ih – koliko je u stanju – što više umanji, i ovo mu je obavezno, jer mu nije dozvoljeno da bude zadovoljan sa presudama nevjernika i sa ulaskom pod njihovu vlasti hapšenje i nepravdu, i također, ako bi on svojim svjedočenjem odbranio muslimana ili umanjio njegovu zatvorsku kaznu obaveza mu je da to učini, a sve ovo ulazi u vrstu odbijanja napadača-neprijatelja – دَفْعُ الصَّائِل – koja je dozvoljena muslimanu u svakoj situaciji.

I u onome kada je Jusuf alejhis-selam branio sebe od spletke i potvore onih žena, i kada je vratio nazad kraljevog izaslanika onda kada mu je on došao, kako bi pitao kralja: („Šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale“), isto tako i odlazak ashaba kod Nedžašije kada ih je pozvao da vidi šta to oni zagovaraju, kao odgovor na zahtjev Kurejšija kada su ih htjeli vratiti natrag u Mekku, u svemu ovome je dokaz za propisanost onoga o čemu pitaš: oni (muhadžiri Abesinije) su otišli i branili su se, i odgovorili su na zahtjev Kurejšija, i poništili su tvrdnje njihova dva izaslanika, i ovo kazivanje je poznato, a ja sam ga već spomenuo, i spomenuo sam ono što se izvlači iz toga o ovom poglavlju u svojoj knjizi „Selasiniji“… pa se vrati na nju. Molim Uzvišenog Allaha da oslobodi tvoga brata, i da olakša ostalim zarobljenim muslimanima.

Odgovorio: Šejh Ebu Muhammed el-Makdisi

Izvor: http://tawhed.ws

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz