Deset interesantnih činjenica o vladi tzv. Saudijske Arabije

Popularno na sajtu

Zašto tzv. Saudijska Arabija žestoko ograničava islamske pokrete ili, još bolje rečeno, zašto ih suzbija? Postoji nekoliko interesantnih činjenica o vladi tzv. Saudijske Arabije:

1. Saudijski režim, kao što je to slučaj i sa režimima u većini drugih arapskih zemalja, je režim koji miješa hakk (istinu) i batil (laž)!

Aspekt istine se može vidjeti samo kroz simbole tevhida (monoteizma) na zastavi ovog režima i kroz njegove verbalne tvrdnje da je to islamska država i da sprovodi islamski zakon (Šerijat). Ta činjenica i dalje nastavlja da obmanjuje mnoge ljude! Međutim, tzv. Saudijska Arabija se zapravo ne razlikuje od ostalih sekularnih država.

2. Svako ko proučava saudijski pravni sistem može lako primjetiti da je to režim koji u svim aspektima života ne vlada po onome što je Allah objavio, tj. to je režim koji uzima iz Allahove Objave samo ono što njemu odgovara, a zanemaruje dijelove Objave koji njemu ne odgovaraju.

3. Uvjerena da nije u stanju da se osloni samo na sebe ili na svoj narod, porodica Al-Saud je ispružila svoje ruke Britancima, koji su joj pomogli da ojača carstvo i vlast protiv pokreta Ihvan, sljedbenika šejha Muhammeda ibn Abdul Vehaba, rahimehullah, u toj mjeri da je osnivač tzv. Saudijske Arabije primao čak i platu od Britanaca, a to je potvrdio i jedan od njegovih vlastitih unuka. Danas više i nije tajna da je saudijski režim u potpunosti u okrilju Amerike.

4. Stalna komisija za fetve je izdala sljedeću fetvu: “Kafir je svako ko ne pravi razliku između židova, kršćana i drugih nevjernika na jednoj strani, i muslimana na drugoj strani, osim što pravi razliku po nacionalnosti, i smatra jednakim sve njihove odluke (zakone).” Ta fetva je uzrokovala da se mnogi ljudi namršte, ali je još uvijek efikasna u arapskom svijetu. Zar nije i saudijski režim upravo takav?

5. Saudijskoj ženi je zabranjeno da se uda za muškarca koji nije iz tzv. Saudijske Arabije, iako je ona zadovoljna njegovom vjerom i karakterom. Isto tako, saudijskom muškarcu je zabranjeno da se oženi sa ženom koja nije iz tzv. Saudijske Arabije sve dok ne dostigne određeno poodmaklo doba, ne ispuni određene uslove i ne dobije određenu kraljevsku dozvolu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Ako se ne (oženite/udate), nastaće velika fitna (smutnja) i fesad (nered) na Zemlji.”

6. Na hiljade ljudi je ubijeno u muslimanskim zemljama u arapskom svijetu. I šta je saudijski režim uradio u pogledu toga? Ništa!!! U stvari, zabranio je čak i imamima da javno dove za pobjedu mudžahida i propast Amerike. U njihovim govorima i dovama se čak i u vrijeme hadždža ne spominju mudžahidi i džihad. Da bi to prikrio, saudijski režim je naredio svojim šejhovima da dove samo uopšteno za cijeli islamski ummet i podstaknuo je svoje građane da prikupljaju novčana sredstva koja se šalju u čitav svijet, i to uglavnom za izgradnju mesdžida. Dakle, nemojte se iznenaditi ako se, na primjer, i u najudaljenijem dijelu Indonezije nalazi veličanstven mesdžid sa natpisom: “Izgrađen donacijama vlade Saudijske Arabije”.

7. Saudijski režim je uspostavio diplomatske i nediplomatske odnose sa zemljama koje su, na očigled cijelog svijeta, masovno ubijale muslimane. Zemlje koje održavaju harmonične odnose sa tzv. Saudijskom Arabijom su: Indija, Rusija, Filipini, Kina, Izrael i, naravno, Amerika. Poznato nam je da je Amerika napala Afganistan i Irak i da stoji iza svakog masakra koji je počinjen od strane cionističkih Jevreja u Palestini. Međutim, bez obzira na sve ovo, saudijski režim i dalje održava izvanredne diplomatske, ekonomske, vojne i bratske odnose sa Amerikom!!! Saudijska vlada prodaje naftu Americi i mnogim drugim zemljama koje potpomažu cionističku okupaciju Palestine. Zahvaljujući svojoj raskoši i aroganciji, saudijska vlast ima vodeću ulogu u potpunom potčinjavanju cijelog arapskog regiona interesima cionističke države Jevreja!

8. Amerika također ima i vojne baze u tzv. Saudijskoj Arabiji. Mnogi imami i islamski učenjaci su uhapšeni i zatvoreni od strane saudijskih vlasti jer su se u mesdžidima te zemlje otvoreno molili za propast Amerike i izdavali fetve kojima ohalaljuju izraelsku krv sve dotle dok židovi prolijevaju krv naše braće u Palestini. Saudijski režim je ukinuo džihad na Allahovom putu, tj. u potpunosti ga je izbrisao iz rječnika i razmišljanja! To je režim koji je proganjao, hapsio i zatvarao svoj vlastiti narod i ulemu jer nisu htjeli da budu na njegovoj strani! To je režim koji je formirao vojsku samo s jednim ciljem, a to je da zaštiti kraljevski prijesto i kraljevsku porodicu!

9. Saudijski režim finansira i otvoreno stoji iza velikog broja domaćih i međunarodnih TV stanica, novina i magazina koji propagiraju nemoral, kufr, ateizam i sekularizam. Njihova imena su nam svima dobro poznata.

10. To je režim koji proganja, hapsi, zatvara i podvrgava najgorim vrstama mučenja sve one koji su se usudili da uvrijede kralja ili da dovedu u pitanje njegov visoki status. Nisu rijetka ni ubijanja takvih osoba! Međutim, kad se Allah, dželle šanuhu, otvoreno vrijeđa, kao što je to slučaj u priči “Al-Karadib” koju je napisao saudijski zindik (otpadnik od vjere) Turki el-Hamd, a u kojoj je isti napisao sljedeće: “Dakle, Allah i šejtan su dva lica jednog pronalaska”, nikome se tada nije ni prigovorilo niti se iko držao odgovornim za to. Turki el-Hamd je nastavio da slobodno putuje zemljom, a njegove priče, pune kufra i jeresi, su se i dalje štampale i prodavale uz potpuni blagoslov saudijskih vlasti!!!

Izvor: www.en.altartosi.com

PRILOG:

FETVA O SAUDIJSKOM REŽIMU

Pitanje:

Mislim da ljudima poput vas nije nepoznato ono što se dešavalo i ono što se upravo dešava na Arapskom Poluostrvu pod saudijskom vladavinom. Ako biste htjeli, Allah vas sačuvao, uputiti omladinu na ono što im je obaveza da čine, naročito od kada je vlada počela da cilja ljude od imana i džihada, bilo to njihovim pritvaranjem, hapšenjem ili ubijanjem, a ni ono što se desilo šejhu Jusufu el-‘Ujejriju nije daleko od nas.

Skupine omladine su odlučile da se osvete za ono što je saudijska vlada učinila ili će da učini. Tako je jedna grupa od njih počela da kupuje oružje, a druga grupa omladine se boji da će se na Arapskom Poluostrvu ponoviti ono što se desilo u Alžiru, ali u isto vrijeme oni vide da se sprema velika fitna i ubijanje, naročito ako saudijska vlada nastavi da ograničava ljude od znanja i džihada.

Tako oni vide da im je potrebno da kupuju oružje – od revolvera do eksploziva – i da se tome obuče u cilju da odbrane sebe i svoje familije u slučaju građanskog rata, revolucije ili sličnog.

Ova omladina – među onima koji odgovaraju na njihova pitanja i dijele njihove brige – ima ‘ulemu kojoj ona vjeruje po pitanju njihovog znanja, učenjake koji žive na Poluostrvu i svjedoci su tamošnje situacije. Međutim, kao što znate, Allah vas blagoslovio, kuće ovih učenjaka su opsjednute i oni su odvedeni u zatvor da ostanu u njemu za neodređeni vremenski period. Ovo je ako se oni osumnjiče, optuže ili osude za pobunu, a vlada je čak izmislila laži o ovim učenjacima, jer kada su uhapsili šejha ‘Ali el-Hudajra, šejha Nasir el-Fahda i šejha Ahmed el-Halidija, objavili su da su uz njih našli oružje i eksploziv, a prije toga su ih optužili za osnivanje grupe nazvane ”muvehhidi” za zbacivanje ili svrgavanje saudijske vlade i da su oni bili umiješani u eksplozije koje su se desile u Rijadu, iako su ovi šejhovi, Allah ih sačuvao, porekli ove optužbe.

O šejh, omladina je uplašena i zbunjena u isto vrijeme. Oni se boje za sebe, boje se da čak i pitaju o tome šta im je obaveza da čine, a i ako pitaju nekoga, onaj koji je upitan se obično udalji od pitanja ili ga ukratko izloži i ne daje detalje. Ugled ”Haja’ kibar el-‘ulema” (”Komiteta seniora učenjaka”) je pao u očima većine omladine i oni gledaju na bilo koju izjavu od strane ”Komiteta seniora učenjaka” kao na izjavu Ministarstva unutrašnjih poslova ili nekog drugog ministarstva. Iz ovog razloga nadamo se da ćete nam dati objašnjenje i savjet.

Odgovor:

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svega što postoji.

Ovo je veliko pitanje…
Volio bih da saudijski režim ne gura omladinu do nivoa u kome su oni prinuđeni da šalju pitanja poput ovoga… A ja sam primio mnogo pitanja sličnih ovome.

I volio bih da saudijski režim – u održavanju svetosti dvije Svete Džamije i njihovih miroljubivih ‘abida (pobožnjaka) – nije sebe gurnuo sebe u ovu situaciju, već da nas je ostavio na miru, kako bismo i mi njih ostavili na miru. Ali, saudijski režim je insistirao na vitlanju (prijećenju) prutom i ustrajavao na pogrešnom postupanju sa nama, bivajući otvoreni neprijatelj i bivajući pomagač tagutima od svjetskih nevjernika protiv muslimana muvehhida na Poluostrvu i van njega u ime ”borbe protiv terorizma”…, iako su oni sami gospodari terorizma i kriminala.

U cilju da odgovorim na ovo pitanje potrebno je da se spomenu tri činjenice:

1. Saudijski režim je mješavina hakka (istine i hajra) i batila (laži i šerra).

Aspekt hakka (istine) ovoga režima je ograničen na verbalne tvrdnje, kao što su spoljašnji simboli tevhida na njihovoj zastavi i tvrdnje ovog režima da je to islamska selefijska država i da režim primjenjuje islamski šeri'at i druge velike izjave, za koje bismo mi voljeli da su istinite. A ove tvrdnje obmanjuju ljude.

A što se tiče batila (laži) ovog režima, on se ispoljava sam po sebi, fizički, u stvarnome svijetu… I to je jasni dokaz stvarnosti njihovog režima, prije nego ono što oni tvrde svojim jezikom.

A primjeri ovih batila (laži) mogu biti vidjeti u sljedećem:

a) To je režim koji ne sudi po onome što je Allah objavio u svakom aspektu života, pojedinačno i opštenito, već je to režim koji sudi po onome što je Allah objavio u određenim slučajevima, a po izuzecima u drugim slučajevima.

On vjeruje u dio Knjige, a ne vjeruje u drugi dio… A ovo može lahko primjetiti svako ko posmatra saudijski pravni sistem… On se suprotstavlja i u kontradikciji je sa mnogim šeri'atskim stavovima koji naređuju obraćanje za presudu Knjizi i sunnetu u svakom aspektu, kao što stoji u Allahovim riječima:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

”A ako se u nečemu razilazite, onda se vratite Allahu i Njegovom Poslaniku (Kur'anu i sunnetu), ako vjerujete u Allaha i u Sudnji dan. To je za vas bolje i rješenje ljepše.” (sura en-Nisa’, 59. ajet)

Tako su riječi Uzvišenog ”u nečemu” opšti termin koji ukazuje na nešto i na sve u čemu se ljudi mogu razlikovati.

b) To je nezreo režim koji je potvrdio – jer postoji već duže vremena – da nije spreman da se za podršku osloni i uzda u sebe ili u svoj narod.

Tako je u prošlosti es-Sa'ud raširio svoje ruke Britancima da bi mu pomogli da ojača svoju vlast protiv pokreta ”El-Ihvan”, sljedbenika šejha Muhammeda bin ‘AbdulVehhaba i ostalih, do te mjere da je osnivač saudijske države (kralj ‘Abdul'Aziz) primao platu od Britanaca, kao što je to jedan od njihovih sinova (princ Talal bin ‘Abdul'Aziz) jasno izjavio.

A danas se, na rukama ‘Abdul'Azizovih sinova, režim potpuno baca u naručje Amerike, probijajući se sa njenom politikom, odgovarajući na svaki njihov zahtev za promijenama, da bi ga Amerika štitila i branila, da ga ne bi napustila ili radila na njegovoj smjeni… čak i pored činjenice da bi saudijski režim – ako je iskren u svojim tvrdnjama u proglašavanju islama i da je on zaštitnik svoje teritorije – uz pomoć svoje vjerske populacije i uz pomoć ogromnih materijalnih potencijala koje posjeduje, bio u stanju da organizuje jednu od najmoćnijih armija u svijetu, armiju koja bi bila u stanju da ubaci strah u srce Amerike, armiju koja bi posjedovala moć i čvrstu ‘akidu. Ali, nažalost, oni nisu učinili ništa od toga.

Njegovo stanje je stanje bilo kojeg drugog arapskog režima. Oni ne čine ništa više od pripremanja vlade da brani vladajući režim od svog sopstvenog naroda u dešavanju bilo kog pokušaja da se on smijeni ili da mu se suprotstavi… Po principu ”Lav protiv mene, ali noj u ratu”.

c) To je rasistički (nacionalistički) režim koji se ujedinjuje ili neprijateljuje na osnovu veza sa nacijom.

On dijeli prava i obaveze među Allahovim robovima na osnovu njihovih veza sa saudijskom nacijom i njenim granicama, a ne na osnovu veza Allahovih robova sa ‘akidom i vjerom, na isti način kao i bilo koji drugi arapski režim. A ovo je jasan kufr kao što je ”El-ledžna ed-da'ima” (”Stalna komisija za fetve”) rekla u jednoj od svojih fetvi:
”Ko god ne razlikuje između Židova, kršćana i drugih nevjernika i između muslimana, osim po nacionalnosti, i čini sve njihove propise istim – on je kafir”. I oni su u tome bili u pravu.

Međutim, naše pitanje ovim cijenjenim i poštovanim učenjacima je sljedeće:

”Zar nije saudijski režim poput ovoga? Zar je on nešto drugo mimo onoga što ste opisali? Zar nije istina da jedan kafir (murtedd) Saudijac – samo zbog njegove nacionalnosti i njegove veze sa saudijskom državom – uživa određena prava koje ”šejhul-islam” koji je porijeklom izvan Saudije ne može uživati?”

Problem usamljene, neudate žene je dostigao svoj vrhunac. Pa i pored toga – prema zakonu – saudijskoj ženi nije dozvoljeno da bude udata za čovjeka čijom vjerom i ahlakom je ona zadovoljna, ako on ne spada pod granice saudijske nacije.

I slično tome, saudijskom muškarcu nije dozvoljeno da se oženi ženom koja nije iz Saudije, sve dok nije dostigao određenu starost, zajedno sa ispunjavanjem određenih uslova i nakon dobijanja specijalne kraljevske dozvole, za šta Allah nije spustio nikakav dokaz…

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao istinu kada je rekao:
”A ako tako ne učinite (ako svoje kćeri ne budete davali za one čijom vjerom i ahlakom ste zadovoljni) – desiće se fitna i nered na zemlji”.

d) To je režim koji, zajedno sa svojom armijom, nije pružio nikakvu podršku – bilo stvarnu ili tobožnju – nijednom od važnih pitanja s kojima se suočavaju muslimani danas.

Navedite mi jedan jedini islamski džihadski pokret koji je želio da ustanovi islamski život u svojim zemljama i da sa naroda ukloni zulm taguta, a da mu je saudijski režim i njegova armija – ne muslimanska saudijska populacija! – pružila pomoć ili podršku.

Stotine masakara muslimana su se desila u njihovoj zemlji. Zemlje su uzurpirane, a prava njihovih stanovnika su oskrnavljena, pa šta je učinio saudijski režim i njihova armija?
Ništa! Najviše što su učinili i što bi učinili je da dozvole šejhovima da čine dovu za muslimane, ili da sakupe nekoliko novčanih donacija da umire narod ili da novac pošalju reprezentativnom tijelu države koja kolje muslimane, kao što se desilo kada su poslali donaciju saudijskog naroda narodu Čečenije preko ubilačke ruske države, tako da je ona iskoristila ovaj novac da poveća okrutnost i zvjerstva koji je zadala muslimanima te zemlje.

Recite mi – ako se jednom desilo – da su ikada saudijski režim i njegova armija pokazali gnjev u ime Allaha i ‘akide… Samo jednom…

Hindusi kolju muslimane u Indiji i Kašmiru godinama, pa ipak pored svega toga saudijski režim održava perfektne diplomatske i nediplomatske veze sa Indijom.

Muslimani u Čečeniji su klani rukama ruskih krstaša godinama, pa ipak, pored svega toga saudijski režim održava perfektne diplomatske veze sa Rusijom.

Muslimani na Filipinima su klani godinama na rukama filipinskih krstaša, pa uprkos svemu saudijski režim održava perfektne diplomatske veze sa Filipinima.

Amerika je izvršila invaziju na Afganistan, a kasnije napala ‘Irak i ona stoji iza svakog masakra koji je izvršen rukama cionističkih Židova u Palestini, pa i pored svega toga saudijski režim održava perfektne ekonomske, diplomatske i bratske veze sa Amerikom, i on dijeli svoju naftu Americi i drugim zemljama, od čega se snadbijeva cionistička okupacija Palestine. A danas saudijski režim vodi Arape sa svom svojom arogancijom do svog totalnog predavanja cionističkoj državi Židova.
Čak i komunistička Kina… Saudijski režim ima dobre diplomatske veze i prijateljstva sa njom.

Lista je podugačka… Donesite mi jednu jedinu državu koja vodi rat protiv islama i muslimana – a koliko ih je samo mnogo – sa kojom je saudijski režim prekinuo svoje odnose zbog njenog vođenja rata protiv muslimana… Nećete naći ni jednu jedinu…

Režim koji ne pokazuje gnijev u ime Allaha nije nijednom pokazao el-vela’ vel-bera’ (privrženost i neprijateljstvo) u Allahovo ime… Kako on može biti islamski? Kako? Kako je moguće uskladiti između ovih činjenica i njihove tvrdnje da oni sude po Knjizi i sunnetu?

e) To je režim koji ne krije svoju jasnu privrženost neprijateljima ummeta u svakoj bici koju je neprijatelj vodio protiv ummeta i protiv islama i muslimana…

Evo, Amerika vodi ogorčen rat protiv islama i muslimana, proglašavajući da se bori protiv terorizma, vršeći invaziju i okupaciju islamskih zemalja… Pa i pored svega toga, ona od saudijskog režima ne dobija ništa drugo, osim ustupke i sve vrste podrške i pomoći… Sve dok saudijski režim čak nije zabranio muslimanima činjenje dove protiv Amerike u njihovim mesdžidima! A vijesti o vojnim američkim bazama na Arapskom Poluostrvu nisu daleko od nas!

f) To je režim koji je ukinuo džihad na Allahovom putu, zaista ga izbrisao iz svog vokabulara (riječnika) i razmišljanja.

To je režim koji vodi rat protiv ljudi od džihada i hvata ih, zatvara njihovu ‘ulemu i sabira vojsku, koja nema drugu svrhu nego da štiti saudijski tron i saudijski režim.

Saudijski režim je ušao u udruženja, alijanse, konstitucije i organizacije koje su utemeljene od strane Ujedinjenih Nacija i drugih, što se sve suprotstavlja i protivi Allahovom šeri'atu.

h) To je režim koji finansira i ulaže u mnoge TV kanale koji propagiraju nemoral, kufr i slično tome.

On finansira mnoge novine i magazine (međunarodne i lokalne), koje propagiraju ateizam i sekularizam, a njihova imena su veoma dobro poznata među narodom, i slijedi da je on (režim) odgovoran za njih i sve ono što se propagira u njima.

To je režim koji će, kada se kralj uvrijedi ili se njegov status dovede u pitanje, onaj koji je to uradio biti identifikovan i izvučen iz mjesta u kojem se krije i biti podvrgnut najžešćim vrstama torture, hapšenja i kazni, a možda će čak i biti ubijen.

Ali, kada je Allah napadnut na potpunom jasnom dnevnom svjetlu – kao što je u bezvrednoj priči ”El-Karadib”, napisanoj od strane saudijskog zindika Turkijel Handa u kojoj on kaže:
”… tako da su Allah i šejtan dva lika jednog istog izuma (izmišljotine)!”
– on biva ostavljen bez ikakvog prigovora ili obračuna, slobodan da tumara okolo po zemlji kako on želi… I zaista, saudijski režim dozvoljava da njegove priče pune kufra budu bezbrižno štampane i prodavane!

Mislite li, da je rečeno:
”Fahd (ili prijestolonaslednik) i šejtan su dva lika istog izuma (iste izmišljotine)”,
– da bi pisac bio u stanju da spava jednu jedinu noć u svojoj kući ili da bi njegove knjige bile dozvoljene da se štampaju i distribuiraju?

Je li ovo kako oni kažu ”država tevhida” – kakva bi trebala biti?

Kralj koji vlada je viši u statusu nego Uzvišeni Allah.

A ako bude rečeno:
”Možda kralj i princ ne znaju sve ovo…”,

– ja kažem:
Pa kako da onda oni znaju o svakome koji loše govori o njihovom kralju, njihovom vladaru, ili jednom od njihovih prinčeva, čak i ako je govor u tajnosti, na telefonu?… Pa i pored toga, da oni budu nesvjesni i neobaviješteni o onome što je odštampano, distribuirano među ljudima?… Allah je rekao istinu o njima kada je rekao:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

”A među ljudima ima onih koji uzimaju ortake pored Allaha, vole ih kao što se Allah voli, a oni koji vjeruju još više vole Allaha, a kada bi zalimi mogli vidjeti kako će kada dožive patnju svu moć imati Allah i kako će Allah strahovito kažnjavati…” (sura el-Bekare, 165. ajet)
I On je, Uzvišeni, rekao:

مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً

”Šta vam je pa se Allaha ne bojite, a On vas postepeno stvara?” (sura Nuh, 13. i 14. ajet)

j) Saudijski režim, predstavljen od strane njegovih vladara i prinčeva, je instrument uzurpiranja imetaka i potencijala ummeta.

Tako je dio od toga usut u džepove i trbuhe vladara i prinčeva, da bi ih oni mogli trošiti na zadovoljenje svojih želja i strasti kako to njima odgovara i kako im to godi… A oni su iznad toga da budu pitani i budu izvedeni na obračun, bez obzira koliko mnogo jedan od njih potrošio. I oni su iznad toga da bi mogli biti upitani ”odakle ti to?”!

A veći dio toga je sipan u džepove neprijatelja ovog ummeta.

A što se tiče bespomoćnog i potlačenog naroda, koji ne može učiniti ništa, njima preostaje da se hrane od otpadaka koje padnu sa stolova ovih rasipničkih, tlatičeljskih taguta.

Stoga nas sve ove činjenice – a postoji mnogo više onih koje nismo spomenuli – dovodi do nesumnjivog zaključka da je saudijski režim neislamski, nevjernički režim. Islam je u jednoj dolini, a saudijski režim je u drugoj dolini.

Isto tako, svako ko podržava, štiti i brani ovaj režim, kraljevi, prinčevi i drugi mimo njih, njihovi pomoćnici koji sprovode njihovu volju, svi su oni kafiri i murteddi.

Ne dolikuje nikome ko zna Allahovu vjeru i ko zna stvarnost ovog režima i njegovih podrživača, da sumnja u ovu činjenicu i ono što mi kažemo u pogledu saudijskog režima.

Mi takođe kažemo to isto u pogledu njegove tlačiteljske armije, jer je to armija kao i bilo koja druga arapska armija, sabrana za samo jednu jedinu svrhu: pomaganje taguta i branjenje njihovih tronova i interesa. Tako je to armija koja se ponaša i koja postupa po strastima vladajućih taguta sa svojom odanošću i neprijateljstvu zasnovanom na tome, armija koja sklapa mir sa kim god tagut sklopi mir, čak iako je taj kafir i ako vodi rat protiv islama i muslimana, i armija koja vodi rat protiv svakog onog protiv koga tagut vodi rat, pa čak i ako je on jedan od najboljih naroda ili ljudi na Zemlji. Nije poznato da ova armija ikada vodila jednu jedinu bitku na Allahovom putu, i uprkos mnoštva bojnih polja. Prema tome je nemoguće da armija ovakvog opisa može biti smatrana islamskom armijom, čak iako većina njenih trupa (zapovednika) obavlja namaz, jer ovo može sačuvati pojedince među njima, ali nemoguće je nama da opišemo armiju kao cjelinu sa njenim organizacijama i svrhama (ciljevima) – kao islamsku, ili da o njoj sudimo kao islamskoj, ili da je to armija koja vodi džihad na Allahovom putu da učini Allahovu riječ gornjom.

2. Prethodni (spomenuti) propis o režimu je općenit (generalan) i on nužno ili neminovno ne podrazumijeva kufr svakoga ko se prepire na račun režima ili uđe u njihove pomagače.

A ovo je zbog mnogih šubhi i iluzija, koje ljudi imaju u pogledu ovog režima, a koji su propagirani od šejhova i agenata sultana.

Prema tome, u cilju da se primjeni ovaj propis na pojedince, potrebno je da budu prisutni uslovi za tekfir, zajedno sa odsustvom bilo kojeg, odnosno svih sprečavajućih faktora tekfira.

Jer, mnogi koji se prepiru na račun ovog režima su – nesvjesni stvarnosti koju smo prethodno spomenuli.

A mnogi od onih koji su ih svjesni – ne vjeruju u njih (u djela koja čini režim).

A mnogi oni koji vjeruju u njih – nisu svjesni da su ta djela mukafira (da izvode osobu iz islama i čine je nevjernikom).

Mnogi od onih oni koji znaju da su ta djela mukafira (da izvode iz vjere) će ti reći:
”Ja slijedim naše velike šejhove, a oni znaju više nego ja ili ti, i oni su mi dali fetvu različitu od one koju mi ti daješ i objašnjavaš!”

I sve ovo treba biti uzeto u obzir kada se primjenjuje propis na pojedince od ovih ljudi, koji se prepiru na račun režima i raspravljaju se u njegovu korist i na račun taguta koji vlada ovim režimom.

3. Nije dozvoljeno uzeti gore spomenuti propis o režimu i primeniti ga na čitavo saudijsko društvo i njegove organizacije, jer je saudijsko društvo – muslimansko društvo i njegovi ljudi su pretežno pobožni i oni obavljaju namaz, a sva hvala pripada Allahu.
4. Neke od grešaka ljudi od znanja u pogledu ovog režima su zbog brojnih stvari:

a) Jedna od njih je da mnogi od šejhova i da'ija vide jedino dobru stranu režima i da oni ne žele da vide od njega ništa drugo mimo te strane, niti žele da čuju ništa o njemu, osim o toj strani. Zato vidite nekoga od njih kako govori, rekavši: ”…Allah ga sačuvao, je naredio građenje mesdžida…, i štampanje mushafa…, i građenje škola…, i naredio je štampanje ovih i onih, tih i tih knjiga na svoj lični račun…”,
– i on će reći više nego jednom:
”Mi sudimo po knjizi i sunnetu, a sva slava pripada Allahu da nam je podario kralja i imama poput ovoga”.
A ovim nesvjesnim pojedincima, onima koji su zalutali i uzrokovali da drugi zalutaju, je promaklo da je režim nesposoban da učini više od gore spomenutih stvari. A ono što su oni spomenuli u pogledu režima su također učinili i proglasili mnogi od sekularističkih nevjerničkih režima, a možda i više od toga.

b) Druga od ovih grešaka je da mnogi od saudijskih šejhova i da'ija upoređuju stanje saudijskog režima sa stanjem drugih arapskih režima i vide kako narod te druge arapske zemlje pati od vjerskih progonstava. I jedan od njih dođe do zaključka da je saudjski režim hiljadu puta bolji od ovih režima i otuda on bude srećan sa ovim režimom. Možda on može povećati privrženosti njemu, tako da ode u zabludu i odvede druge u zabludu.
A mi priznajemo da je saudijski režim – uprkos njegovim greškama koje smo spomenuli – bolji od drugih arapskih režima, ali ovo nam ne dozvoljava da sebe odamo njemu, ili da budemo srećni sa kafirskim režimom, čak iako je on najmanji po kufru uporedivši sa ostalim režimima. Tako da je ovo pitanje upoređenja kufra i većeg kufra i kufra čak većeg od njega. A pitanje ne ide preko toga.

c) Sljedeća od ovih grešaka je da postoje šejhovi i da'ije koji žive izvan Saudije, i zbog njihove želje da obave obavezni hadždž i zbog njihove ljubavi spram posjećivanja dvaju Časnih Džamija, vidiš ih da više vole da ćute u pogledu zločina od strane režima i njegovih djela kufra, tako da oni zalutaju i vode ostale u zabludu, a nema snage ni moći, osim od Allaha.

5. Pa ako bude rečeno: ”Da li kufr režima zahtijeva hurudž (ustajanje) protiv njega, tj. borbu protiv njega i njegovo svrgavanje?”

Ja kažem:
Da, sa šerijatske strane je vadžib (obaveza) ustati protiv njega. Međutim, sa praktične perspektive, ovo ustajanje ima određene uslove, stepene (nivoe) i potrebne pripreme, i ja ne vidim da bi ta pobuna trebala biti izvršena prije ispunjavanja ovih uslova, stepena (nivoa) i potrebnih priprema. A jedna od njih je da ideja o izlasku, ustajanju (pobuni) protiv kafirskih režima treba biti dominantna ideja među većinom muslimana.

A dok ne protekne vrijeme da se ovo ispuni ne postoji prigovor u šeri'atu – ako nađete mogućnost i ako ste sigurni od dešavanja većeg zla – postupanju po njemu, eleminisanjem – na bazi pojedinaca – one čija fitna prijeti ljudima, zemljama, narodu, od vladajućih taguta kufra i nepravde i dajući narodu i zemlji oduška od njih, jer eleminacija jednog od vladajućeg taguta i nepravde i uklanjanje njega sa puta naroda je lakše nego ostvarivanje pobune i svrgavanja čitavog režima zajedno sa svim njegovim specijalnim organizacijama.
6. Pa ako neko kaže: ”Šta u vezi Mabahis (obaveštajnih službi), kakav je stav i pogled spram njih?”

Ja kažem:
Mabahis (obaveštajne službe) su psi čuvari taguta, koji ustaju da štite taguta, njegovu vlast i njegov zulm…

Ja ne preporučujem borbu sa njima – niti sa drugima poput njih od vladarevih pasa čuvara, osim protiv onoga čija fitna je bolno zadesila narod i zemlju – naročito u zemljama kao što je Arapsko Poluostrvo, i strah od protezanja kruga konflikta, zapadanja u ono što je zabranjeno, zaplašivanja miroljubivog naroda – izuzev u slučaju samoodbrane…

Pa ako pokušaju da te uhvate, o brate mudžahidu, i žele da te ubiju, da te uhapse ili da te prognaju iz tvoje vjere – onda se svim sredstvima bori protiv njih. Bori se protiv njih čistoga srca, suočavajući se sa njima i ne povlačeći se, i ako te ubiju – dok braniš sebe, svoju vjeru i svoju čast – onda ćeš biti od stanovnika dženneta.

A ako ti ubiješ njih – dok oni primjenjuju i sprovode naređenja taguta napadanjem na tebe, tvojim hapšenjem ili tvojim protjerivanjem iz tvoje vjere – onda su oni u džehennemskoj vatri, kao što je spomenuto u vjerodostojnom hadisu.

Ovime sam ja odgovorio na tvoje pitanje i na pitanja sve druge braće koja su postavljala pitanja slična tvom pitanju…

A sva zahvala i hvala pripadaju Allahu, Gospodaru svega što postoji.

Šejh Ebu Basir Mustafa et-Tartusi

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz