Emir Dokka Ebu Osman: “O mirovnim razgovorima i svjetskim kongresima”

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Neka je Allahov mir i blagoslov na vas braćo i sestre muslimani!

Nismo imali neke posebne želje da govorimo o događajima koji su se desili, ali danas to jednostavno moramo, i moramo se češče pojavljivati pred kamerama kako bi davali neophodna objašnjenja i probudili neke ljude iz njihovog drijemeža.

Iblis, tj. šejtan je danas naročito aktivan; on koristi sve svoje armije nevjernika. Ali također obavlja svoj posao preko licemjera. Kao što znamo, oni (otpadnici) su organizovali koncerte koje su nazvali “kongresi” kako bi zavarali muslimane u Poljskoj i ovdje u Nohčičo provinciji (Čečeniji).

Koncert u Poljskoj je režirao Zakajev, pa počnimo na primjer od ovog koncerta.

Soroš fondacija je izdvojila 10 miliona američkih dolara za održavanje Zakajevog koncerta u Poljskoj pod imenom “Kongres”. Zakajev je dobio taj novac.

Koja je motivacija za izdavajanje ovog novca? Na radiju su rekli da je novac izdvojen radi “kongresa” i “postizanja mira političkim putem”.

Drugim riječima, od ovih 10 miliona nema i neće biti nikakve koristi za džihad i muslimane, neće biti bereketa, niti blagoslova od Allaha.

Muslimanima nikad neće biti dozvoljeno da uspostave Allahov zakon na ovoj zemlji na miroljubiv način. Ovo je dokazao i Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kada je učinio hidžru u Medinu.

Kada su se počeli boriti (protiv mušrika), tada je narod počeo o njima da priča kao o sili. A sa njim je jedva bilo više od 300 mudžahida u prvoj bitci na Bedru.

A kada se Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, vratio u Mekku, mudžahidi su brojili 10 000 ljudi, a mušrici su ih dočekali pognutih glava, čime nam je dokazano da nevjernici ne prepoznaju ništa, nikakve miroljubive načine, osim primjene sile.

“Traganje za miroljubivim načinima” su izmislili (licemjeri i otpadnici) u vrijeme kada Allah iskušava (mudžahide) glađu i drugim tegobama. Neprijatelji su vidjeli da su neki mudžahidi umorni i izvarani pričama o mogućnostima održavanja mirovnih pregovora.

Oni (licemjeri) pokušavaju da zavaraju muslimane, naginjući ka podršci posebno onih (komandira koji su prekršili zakletve na vjernost), koji su ovdje organizirali fitnu, razjedinjavanje, što je i spomenuto na njihovom poljskom “kongresu”.

Zatim, glavni cilj ovih “kongresa” je podjela među mudžahidima, produbljivanje ove podjele, iskorištavanjem stanja u kojem se (mudžahidi) nalaze… I u to nema sumnje.

Nema sumnje jer slogani koji se koriste danas među nekom braćom koja su organizovala ovu fitnu, kao što su: “nemamo ni tračka nade”, “nemamo budućnosti”, “nećemo preživjeti do zime”, “sve su nas prozvali teroristima”, i ono što je rekao Zakajev dolaze iz istog izvora.

Iz istog izvora i iste olovke, i nema sumnje po pitanju toga.

Kažem, čak iako Zakajev daje danas ovih 10 miliona ili 100 miliona dolara mudžahidima, one će ispariti, raspršiti se, i muslimani neće imati koristi od toga jer Soroš fondacija nikada neće izdvajati novac ukoliko tu ima koristi za islam. Ovo je jasno i za to nije potreban dokaz.

Oni nikada nisu i nikada neće dati ni fening za korist islama. Čak iako neki novac koji oni izdvoje (Soroš fondacija i druge slične njima) bude na primjer korišten za izgradnju džamija, on će biti izdvojen tek kada se uvjere da “ibadet” u njima neće donijeti pravu korist islamu.

Drugi koncert Allahovih neprijatelja, slijedeći ovaj prvi, održan je u gradu Džoharu (nekadašnji Grozni). Ovaj koncert, koji je organizovao njihov šef “oličenje pravde”, okupio je “pametne” profesore koji su držali “pametne” govore, tako da posmatrano sa strane je izgledalo kao da su ovi ljudi zaista rekli pametne stvari!

Jedan od njih je rekao da naš narod treba da stiče znanje, i da trebamo da privučemo ljude za to, i predložio je druge prijedloge koji i nisu izgledali tako loši.

Sve ovo je dobro, ali pogledajte! Ovi prijedlozi se donose u vremenu kada naš narod biva uništavan i potlačen, naši ljudi bivaju ubijani, naše žene kidnapovane. Evo samo skorašnji primjer: dvije žene su kidnapovane, i iz dana u dan skoro svakodnevno najmanje dvije ili tri žene nestanu samo ovdje (u Nohčiču), ali i na drugim mjestima na Kavkazu.

A oni (otpadnici/učesnici kongresa) drže svoje “pametne” govore, dok se ovdje i širom svijeta islam gazi, a muslimani bivaju zlostavljani i ponižavani.

Ovo se može uporediti sa slikom – čovjek se guši, a mi sjedimo i diskutujemo kako bi mu mogli pomoći na najbolji način: možda na ovaj način, možda na onaj? Ali koja korist od naših inteligentnih zaključaka ovom čovjeku, ako se on već utopio?

Apelujem ponovo na braću i sestre, a posebno na mudžahide sa pozivom i upozorenjem da budu na oprezu. Kunem se Allahom, oni (otpadnici) su izašli samo kako bi nas oslabili…

Dat ću vam kratak primjer: 1996. godine, u augustu mjesecu, prvi proces pregovora je započeo. Posrednik je bio Tim Guldeman, predstavnik OSCE-a. Bilo je oko 15 komandira među nama, kada su nas pozvali u to vrijeme. Sudbina ovih komandira je bila različita…

Zelimhan Jandarbijev samo što je stigao. Bio je tu Šamil (Basajev), koji je ustao i rekao svim tim “komandirima”, odnoseći se na OSCE:

“Nemojte biti obmanuti! Ovi se ljudi nisu okupili radi solidarnosti s nama. Ovi ljudi su organizovali ove pregovore samo kako bi spasili nevjernike, koje su muslimani porazili. Naši zahtjevi bi trebali biti: da se oni (Rusi) potpuno razoružaju i povuku svoje trupe sa Kavkaza. Mi ćemo uzeti u obavezu da ćemo ih pustiti da nenaoružani odu.”

Naša reakcija (tadašnjih komandira) je bila jasna: Sjećam se da su sva petnaestorica bila spremna da nasrnu na Šamila, i kunem se Allahom, i ja sam bio među njima!

U to vrijeme, svi smo mislili da je lud, jer se rat morao završiti…

Danas je vrijeme pokazalo koliko je (Šamil) bio u pravu, i mogli smo dobiti neprijatelja, kad je stvarno bio slomljen i bespomoćan!

Naknadna dešavanja su pokazala da je zaista tako bilo, jer čak i u to vrijeme, pobjeda od Allaha za mudžahide koji se borili u Nohčiču, bi mogla biti jedino osloncem na Svemogućeg, tevekkulom. Kako god, njihova (OSCE) misija je bila da kroz pregovore prikriju i umanje značaj pobjedonosnih uspjeha mudžahida.

Da bi proizveli dojam da su navodno postigli prestanak vatre, ovi ljudi (OSCE) su pokušali, kao posrednici, da na svaki mogući način uvedu “slobodne izbore” i sve drugo, što zatim vodi razdvajanju među braćom, raskolu i svađi. I oni koji su se jučer borili na istoj strani, rame uz rame, postali su neprijatelji jedni drugima. Zbog ovoga su ovi posrednici angažovani.

Zato danas kažem mudžahidima, i kunem se Allahom da “kongres” u Poljskoj, i prijedlog o “miroljubivim načinima” i slično – nije istina, braćo, to je laž! Znamo za Bosnu, Kosovo, i sve što se dešava danas u islamskom svijetu.

Pogledajte, braćo, dobar primjer za to je Sudan, koji je otvoreno podijeljen na različite dijelove, a vlasti države ni za šta nisu pitane. Južni Sudan je odvojen od države od strane takozvanih “održavaoca mira”.

Kur'an kaže da nas nevjernici neće ostaviti na miru sve dok ne budemo slijedili njihovu vjeru, da nas Allah zaštiti od toga! Nema smisla da čekamo na njihovu pomoć osim onda ako napustimo našu vjeru i počnemo slijediti njihove strasti.

Zbog toga, braćo, oporučujem vam da budete oprezni, i kunem se Allahom, oni koji su danas ovdje organizovali fitnu su zavarani od strane onih koji lažu s one strane granice, i ovo je dokaz njihovih sličnih zahtjeva: “dozvolite nam da kreiramo kabinet ministra, otvorimo ministarstvo vanjskih poslova, dajte nam pravo da pregovaramo” i tako dalje.

Braćo, sve to nije realno, “kabineti ministara” ne postoje, i ne postoje “pregovori”. Neprijatelj slabi i dokaz je to što on počinje da priča o “kabinetima ministara” i “pregovorima”.

Nama nisu potrebni takvi pregovori, nama nisu potrebni posrednici, i nikakve zapadne institucije. I ako Allah htjedne, mi ćemo, inša'Allah, učiniti sve što je neophodno vezano za ovo. A vi braćo, jačajte vaš iman, vjerovanje, vaše strpljenje, oslonite se na Allaha i nemojte da budete zavarani.

Ovo je moj apel vama! Braćo, pazite se, jer fitna se širi od emira koji su ranije bili veliki lideri, i ova je fitna direktno povezana sa onima iz inostranstva.

Fitna koju su uzrokovali oni iz inostranstva je došla ovdje, i zato od vas tražim: nemojte dopustiti da padnete u to.

Ovim zaključujem moj govor. Molim Allaha da nas uputi na pravi put i da uspostavi pravdu među nama.

Izvor: Kavkaz centar

Prijevod: Kavkaski emirat

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz