Kazna koja je zadesila Nemruda (Nabukodonosora)

Popularno na sajtu

Dragi brate, znaš li na koji način je Allah, dž.š., kaznio Nemruda?

Neki učenjaci navode da mu je mušica uletjela u nos. Tu se hranila njegovom krvlju i narasla je poput vrapca. Počela se vrtjeti u njegovom nosu i to ga je uznemiravalo i mučilo. Nije se mogao smiriti i odmoriti sve dok se ne bi papučom ili bičem udario po glavi. Od silnog udaranja oštetio je mozak i umro od toga.

“Magarac je odnio Amrovu majku,
pa se ne vrati ni on ni majka Amrova.”

“Patnja na onom svijetu bit će, zaista, još sramnija, i niko im neće u pomoć priteći.” (El-Fussilet, 16)

“A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti. ‘Gospodaru moj – reći će – zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?” “Evo zašto – reći će On: ‘Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.'”(Ta-Ha, 124-126)

Onog momenta kada su ljudi bez vjere u Allaha, dž.š., počeli stanovati u građevinama koje do oblaka dosežu, i kada su se bez vjere počeli vozati u luksuznima prijevoznim sredstvima osjetili su tjeskobu u svojim srcima. Nije istinska sljepoća slijepilo očiju, nego je istinska sljepoća ona u srcu:

“Ali, oći nisu slijepe, već srca u grudima.” (El-Hadž, 46)

Neki ljudi imaju velike oči, ali njima ne vide ono što bi trebali vidjeti, niti shvaćaju ono što vide, jer ne posjeduju bogobojazno srce. Oni su poput Ebu Džehla koji je vidio ono što ne valja, a nije bio u stanju vidjeti ono što je dobro.

Ibn Umi Mektum, r.a., poznati ashab, bio je slijep, ali su njegovi vidici bili široki jer je njegovo srce bilo čisto i osjećanja nepomućena.

Rezultat Ibrahimove, a.s., čiste vjere jeste to što se raspravljao s ovim nesretnikom (Nemrudom) oslanjajući se na čvrste i nepobitne dokaze, koji nisu ostavljali prostora nedoumici. To mu je donijelo sreću i na ovom i na onom svijetu.

A Allah, dž.š., ponizio je ovog nesretnika i na ovom i na onom svijetu jer nije spoznao uputu i nije slijedio božansko svjetlo.

Iz ovog nam je primjera jasno da ono što nam nedostaje nije hljeb niti voda, nego uputa i pomoć od Allaha, dž.š. Također, potrebni su nam daije (oni koji pozivaju u vjeru i dostavljaju je ljudima, op.PV) koji će nam ukazati na Pravi put i koji će pozivati ljude na put njihovog Gospodara.

Imam Šafija, Allah mu se smilovao, u svojim stihovima veli:

“Lavovi u šumama od gladi umiru,
dok meso gazela bijedni psi jedu.”

Zbog toga, nismo nikada čuli da je neko umro od gladi, ali su srca pomrla od gladi i žeđi. Ima li ih išta nahraniti? Da, ima Kur'an i sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s.


(Fragmenti iz djela “Bedemi Allahove zaštite”)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz