Komanda Ujedinjenog vilajeta KBK potvrdila šehadet (pogibiju) emira vilajeta KBK, Abdullaha (FOTO)

Popularno na sajtu

U izjavi Komande Ujedinjenog vilajeta Kabarda-Balkaria-Kračaj (KBK) kaže se da su tokom bitke nesrazmjernih snaga u selu Progres sljedeći mudžahidi postigli šehadet, inšaAllah: upravitelj (emir) Ujedinjenog vilajeta KBK, Abdullah (Asker Džhapujev), emir Sjeveroistočno sektora Abduldžebbar (Kazbek Tašu),


emir  Jugozapadnog sektora Zekerija (Ratmir Šamejev), zamjenik emira Abduldžebbara, Abdulgafur (Aslanbek Hamurzov), Tamerlan Djšekov, Albek Kokarev, Zalim Kunov.

Mudžahid Ruslan Dolov je također uhvaćen u petak u zasjedu od strane okupatora u sjeveroistočnom sektoru, na periferiji sela Crna Rijeka. Ruslan je postigao šehadet, inšaAllah, u borbi nesrazmjernih snaga.

Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: “Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur´anu – a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s Njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.“ (Et-Tevba, 111)

Allah također kaže: “Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju – nisu ništa izmijenili.” (El-Ahzab, 23)

Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “'Koje djelo ibadeta je najbolje?’, on je odgovorio: ‘Vjerovanje u Allaha’. Zatim je upitan: ‘A koje poslije njega?’ On je odgovorio: ‘Džihad na Allahovom putu.’ Onda je ponovo upita: ‘A koje poslije njega?’ On je rekao: ‘Primljeni hadždž (kod Allaha).'”1

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan: “'Ko je najbolji među ljudima?’ On je odgovorio: ‘Vjernik koji na Allahovom putu daje sve od sebe ulažući svoj život i imetak.”2

Naša braća su bili oni koji su nosili ovo teško breme obožavanja, oni su bili ti koji su vodili džihad sa svojim životima i imecima na Allahovom putu. Oni su bili najbolji.

Danas su oni postali šehidi, inšaAllah. Oni su ispunili svoj ugovor kojeg su sklopili s Allahom. Mi molimo Allaha da prihvati njihov veliki trud na ovom putu i da ih učini srećnim u vrtovima Džennetul-Firdevsa.

Danas, okupatori i njihove marionete se raduju, i kažu da su lišili mudžahide njihovog vođstva. Ali to su samo njihovi neostvareni snovi. Džihad u Ujedinjenom vilajetu KBK se nastavlja.

Danas, sve više i više muslimana počinje da shvata da je džihad vrhunac islama. Stoga, sve više i više muslimana želi da učestvuje u njemu.

Muaz ibn Džebel, radijallahu anhu, prenosi: “Vraćali smo se sa Allahovim Poslanikom (sallallahu alejhi ve sellem) iz pohoda na Tebuk. Rekao mi je: ‘Ako želiš mogu ti reči glavninu svih stvari, njihov stub i njihov vrhunac.’ Rekao sam. ‘Želim, o Allahov Poslaniče.’ On je rekao: ‘Glavnina stvari je islam, njegov temelj je namaz a njegov vrhunac je džihad.'”3

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi: “Allahov Poslanik je rekao: ‘Allah neće spojiti u plućima Svoga roba prašinu sa Allahovog puta i dim džehennemske vatre, i čije god se noge upraše na Allahovom putu, Allah udalji Džehennem od njega na udaljenost hiljadu godina jahanja na brzom konju, i ko god je ranjen na Allahovom putu, on će imati na sebi znak šehida. I ova rana će se pojaviti na Dan proživljena boje šafrana i mirisat će mirisom miska. Ovaj znak će prepoznati sva stvorenja od početka do kraja. Oni će reći: ‘On ima znak šehida!” I džennet je zagarantovan svakome ko se bori na  Allahovom putu, onoliko dugo koliko je potrebno da se pomuze deva.”4

“O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne: u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje – On će vam grijehe vaše oprostiti i u Džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; – to će biti uspjeh veliki.” (As-Saff, 10-12)

Štab Oružanih snaga Ujedinjenog vilajeta Kabarda-Balkaria-Kračaj, Kavkaskog Emirata

(Kavkaz centar / Put vjernika)

 


1 Hadis bilježe Buharija i Muslim

2 Hadis bilježe Buharija i Muslim

3 Hadis bilježe Hakim, Tirmizi, Ahmed i Ibn Madže

4 Hadis bilježi Ahmed

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz