Mudrosti iz rata u Gazi

Popularno na sajtu

Mudrost Uzvišenog Allaha u svim njegovim kosmičkim određenjima

Od islamskog vjerovanja jeste i tevhid u Allahova lijepa imena i savršena svojstva. Pa tako od lijepih Allahovih imena jeste i El-Hakim, Najmudriji. To je zbog toga što je Uzvišeni Allah najmudriji u svojim djelima i svojim kosmičkim određenjima. Šta god se na Zemlji ili van nje dogodi to je sa Allahovom mudrošću. Spoznaja i dokučivanje kod insana su ograničena, pa odatle nije neminovno da čovjek iz svakog događaja ili zbivanja na dunjaluku spozna i dokuči mudrost Allaha, azze ve džell, već ako mu to Allah Uzvišeni omogući, to je velika blagodat, u suprotnom dužnost mu je prihvatiti Allahove odredbe i pokoriti se Njegovim naređenjima.

Tako isto i kada su iskušenja i nedaće u pitanju. Uzvišeni Allah to ne daje da bi se ljudi mučili, ili što im ne želi dobro, naprotiv, Uzvišeni ih iskušava kako bi ih očistio grijeha, odgojio za teža vremena, i nagradio za sabur na istima.

Kada pogledamo kroz kakva sve iskušenja prolaze muslimani Palestine već sedamdeset godina, a posebno nakon sedmog oktobra prošle godine, čovjeku može prići šejtan, kako bi poljuljao njegovo vjerovanje, i reći: „Zašto sve ovo doživljavaju muslimani Palestine, i kakve mudrosti i koristi ima u svemu tome?“

Kako bi čovjek od sebe odagnao ovakve šejtanske vesvese, mi ćemo nastojati da spomenemo neke od mudrosti i koristi koje su rezultat onoga što se događa muslimanima u Palestini.

Prije nego li počnemo sa navođenjem mudrosti, da se ukratko osvrnemo na jedan historijski događaj koji na prvi pogled čovjeku isto tako stvara čuđenje i dovodi do one šejtanske vesvese, ali analiziranjem toka događaja i viđenjem velikih pozitivnih rezultata, čovjek do spoznaje veličine Allahove mudrosti.

Taj slučaj je život poslanika Jusufa, alejhis-selam, i njegova iskušenja sa kojima je počelo njegovo iskušavanje još od djetinjstva. Ali nakon čvrstog imana te jakog i dugogodišnjeg sabura kojima ga je Uzvišeni Allah pripremio za veliki zadatak i emanet, te ga je počastio svim tim dunjalučkim blagodatima od posjedovanja vlasti, imetka, ponovno sastajanje sa svojim roditeljima i braćom, i drugih dobara.

Početak iskušenja Jusufa u riječima Uzvišenog: I eto tako, Gospodar tvoj će tebe odabrati, i tumačenju snova te naučiti, i milošću Svojom tebe i Jakubovu porodicu obasuti, kao što je prije tebe obasuo pretke tvoje, Ibrahima i Ishaka. –  Gospodar tvoj, zaista, sva zna i mudar je.1

A zatim na kraju i nagrada za čvrst iman i jak sabur: I tako Mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je ondje gdje je htio: milost svoju Mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.2

A sada ćemo početi sa navođenjem mudrosti i koristi iz rata u Gazi, a od Allaha Uzvišenog je uspjeh.

Prvo: Učvršćivanje vjernika u odbijanju neprijatelja

Koliko je samo video snimaka na kojima smo vidjeli čvrstinu vjernika i njihovih srca u suprotstavljanju neprijateljima islama, njihovu ustrajnost, i navaljivanje naprijed, do te mjere da se kod posmatrača postigne ubjeđenje da je iza te lavlje hrabrosti i postojanosti ogroman iman, božja pomoć i potpora, te nadnaravna i abnormalna moć koja premašuje sva ljudska shvaćanja. Rekao je Uzvišeni Gospodar:

Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: ‘Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!’ U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po svim udovima.3

Drugo: Žestoka mržnja neprijatelja Allaha prema Njegovim vjernicima

Svjedoci smo veličine mržnje koju pokazuju neprijatelji Allaha prema Njegovim robovima od vjernika, i dužinu njihovog zvjerstva u ubijanju bespomoćnih i golorukih muslimana, do te mjere da tebi postaje kristalno jasna razlika između sljedbenika šejtana i sljedbenika Svemilosnog Allaha.

U ovom razdvajanju istine od neistine je dokaz Allaha Uzvišenog protiv stvorenja, tako da svi mogu vidjeti i dokučiti do koje granice zla može doći insan onda kada se bude udaljio od Allaha, azze ve džell, i dokle se može insan uzdići onda kada slijedi uputu Uzvišenog Gospodara; i ovaj furkan predstavlja veliki dokaz, kaže Uzvišeni: …da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza, i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza –  a Allah doista sve čuje i sve zna.4

Treće: Upoznavanje i prihvatanje islama od strane velikog broja nemuslimana

Koliko je samo nemuslimana koje smo vidjeli kako prilaze islamu, pa neki ga prihvataju i postaji dio njegove zajednice, dok ga drugi proučavaju i upoznavaju njegove odlike i savršenstvo, pa ostaju simpatizeri i branitelji islama i muslimana. Sve to je razlog njihove spoznaje dokaza, furkana, i viđenja tragova imana koji svog vlasnika čini postojanim i ustrajnim pred velikim i žestokim nedaćama. I zbog toga što su vidjeli sljedbenike šejtana kako su uznevjerovali i porekli svoje parole te se odrekli svoje ljudskosti i time postali alat ubijanja i tlačenja. I u ovom vaktu ne bi ovoliki broj ljudi prilazio Allahovoj vjeri, bilo izučavanjem ili slijeđenjem, osim Allahovim određenjem i mudrošću, rekao je Uzvišeni: …da bi Allah u rahmet Svoj uveo onoga koga hoće.5

Četvrto: Buđenje muslimana iz njihovog nemara i popravljanje

Također, vidjeli smo koliko je onih od uspavanih i nemarnih muslimana ustalo iz svoje pijanosti i gafleta, čije buđenje i popravljanje nisu mogli mnogi učeni i daije raznovrsnim vazovima i dersovima postići, pa ih je Uzvišeni Allah – iz Svoje neizmjerne milosti – probudio te izbavio iz njihovog dugogodišnjeg sna ovim žestokim i strašnim musibetima, i sve to kako bi oni ubuduće otpočeli svoj novi život nakon iskrene teube i buđenja iz nemarnosti, te svojim nastojanjem za djelom. Sve ovo jeste od Allahovih djela i tragova Njegovih savršenih svojstava, jer se u vjerodostojnoj predaji spominje sljedeće: …niti je ikome opravdanje draže kao što je Allahu.6

Peto: Razotkrivanje stvarnosti munafika i onih koji su se urotili protiv vjernika

Vidjeli smo kako su se razotkrila stajališta munafika, onih koji su se urotili protiv muslimana te onih koji se ismijavaju s islamom i muslimanima, a pripisuju se islamu, štaviše, među njima ima i onih koji se kite odjećom pobožnosti i učenosti.

Uzvišeni Allah od nas želi da ih mi prepoznamo, zatim preziremo i prema njima se neprijateljski ophodimo te svaku vezu s njima prekinemo, jer je On Uzvišeni doista to rekao u Svojoj Knjizi: Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti.7

I da nije ovih velikih dešavanja i ogromnih iskušenja ne bi došlo do ovakvog razotkrivanja i ispoljavanja.

Šesto: Allahovo pripremanje islamskog ummeta za nadolazeća dešavanja

Zatim – a  ovo je ujedno i najbitnije – sve pomenuto i drugo mimo toga od onoga što nisam spomenuo, sve to su dokazi, ajeti i znakovi, a iz njihove žestine i veličine može se razumjeti da su – shodno Allahovim kosmičkim zakonima – usko povezane stvarima koje su daleko veće i žešće a koje se još nisu dogodile; i da Uzvišeni Allah od ovog ummeta želi da se pripremi za te nadolazeće događaje jednim generalnim preispitivanjem, buđenjem, dokučivanjem, i vjerovanjem, kao što Uzvišeni želi Svojim neprijateljima, čija je noć potrajala i nepravda odužila, da se utiša njihova vatra i ugasi zvijezda, a pravo stanje i znanje samo Uzvišeni Allah poznaje.

Teško li se nemarnima nakon svih ovih događaja, i blago li se onima koji su ostavili nemar i otpočeli novim životom čija parola glasi:

Reci: ‘Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su zarad Allaha, Gospodara svjetova.8

Vaši su zaštitnici samo Allah i Njegov Poslanik i vjernici koji ponizno namaz obavljaju i zekat daju.9

Musa reče narodu svome: ‘Molite Allaha da vam pomogne i budite strpljivi, Zemlja je, doista, Allahova. On je daje u naslijeđe kome On hoće od robova Svojih; a lijep ishod pripada bogobojaznima.’10

I hvala Allahu Gospodaru svih svijetova.

Prema tekstu Ahmeda Es-Sejjida
Izvor: menhedz.com
Izvor originalnog teksta: https://t.me/alsayed_ah

Bilješke:

1 Jusuf, 6.
2 Jusuf, 56.
3 El-Enfal, 12.
4 El-Enfal, 42.
5 El-Feth, 25.
6 Buhari (7416), Muslim (2760).
7 Alu-‘Imran, 179.
8 El-En'am, 162.
9 El-Maideh, 55.
10 El-E'araf, 128.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz