Propis onoga koji prisustvuje ismijavanju vjere

Objavljeno / ažurirano:

Ovdje postoje tri stanja:

PRVO: Da se suprotstavi onome ko se ismijava. Ovaj je uradio ono što mu je naređeno.

DRUGO: Da ustane, napusti sijelo i ne sjedi s onim koji se ismijava. Takav je postupio po Allahovim, dželle šanuhu, riječima: “Kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor.” (Kur'an, prijevod značenja, En-Nisa, 140)

TREĆE: Da prisustvuje ismijavanju i šuti. Ne negira niti se suprotstavlja, a zna kakav je propis za to. Ovakav je, da nas Allah sačuva, nevjernik po tekstu Plemenitog Kur'ana. Allah, Uzvišeni, rekao je:

“On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni.” (Kur'an, prijevod značenja, En-Nisa, 140)

Njegove, dželle šanuhu, riječi: “…inače, bićete kao i oni” upućuju na to da je nevjernik, da nas Allah sačuva.

Također, ono što upućuje na taj propis jesu Allahove, dželle šanuhu, riječi:

“Reci: “Zar se niste Allahu i riječima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispričavajte se! Doista ste postali nevjernici nakon što ste bili vjernici.”  (Kur'an, prijevod značenja, Et-Tevba, 65-66)

Onaj koji se ismijavao bio je jedan među njima, a u nekim se predajama spominje da su ih bila trojica, a Uzvišeni Allah kaže:

“Ako nekima od vas i oprostimo, druge ćemo kazniti zato što su krivci.” (Kur'an, prijevod značenja, Et-Tevba, 66)

Autor: Uvaženi šejh i muhaddis Abdullah b. Abdur-Rahman es-Sa'd

Knjiga: OPASNOST ISMIJAVANJA S VJEROM str. 29-30.

Novo na sajtu

Putin Erdogan Rouhani

Rusija, Iran i Turska dogovorili ustavnu komisiju za Siriju

Lideri Rusije, Irana i Turske objavili su sinoć kako su dogovorili formiranje komisije zadužene za izmjenu sirijskog Ustava kao dio političkog rješenja za rat...

Iskušenja srca

grijesi ogranicavaju um

Grijesi su uzrok ograničenja uma

Preporučeni sadržaj

Post

Post 10. muharrema – dana Ašure

Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za...

Islamske teme