Puno lica Djeda Mraza (Da li je Nova godina usitinu međunarodni praznik?)

Objavljeno (zadnji put uređeno):

Moderni Djeda Mraz nastao je u SAD. Iako je ranije, u skladu sa vjerskom tradicijom, u svim svojim vidovima bio prikazivan u odjelu sveca i sa kriptom (obruč oko glave), u 19. vijeku u Americi – ta tradicija se mijenja. 

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je blagoslov i mir na Njegovog Poslanika i miljenika Muhameda sallAllahu alejhi we sellem. Hvala Allahu koji nam je objavio najbolju i najljepšu vjeru, a nakon toga:

Rekao je Allahov Poslanik sallAllahu alejhi we sellem: ”Ko oponaša jedan narod, on je od njih”, tj. ko prihvati njihove običaje ili način života. To oponašanje može biti veliki grijeh kao oponašanje u odjevanju, a može biti i nevjerestvo kao oponašanje u vjeri, tj. slijeđenje, praktikovanje vjerskih običaja drugih vjera.

Proslava Nove godine i Djeda Mraza je vjerski običaj kod kršćana i pagana a evo i zašto.

Prema nekim istraživanjima, Djeda Mraz je nastao od holandskog “Sinterklasa” i u različitim kulturama se odomaćio kao Santa Clause, Saint Nicholas, Kris Kringl… U Zapadnoj Evropi (Holandija, Švicarska, Francuska, Luksemburg…) Sveti Nikola ili Sinterklas je zaštitnik djece, koji posjećuje djecu 5. i 6. decembra i donosi im poklone.

Sveti Nikola 

Sveti Nikola (Nikolas) potiče iz ranog kršćanstva i nastao je po liku sveštenika Nikolasa koji je u 4. vijeku živio na teritoriji današnje Turske. Njegova najpoznatija dobra djela vezana su za davanje novca siromašnima, a prije svega snabdijevanje siromašnih djevojaka mirazom, kako bi mogle da se udaju.
U pravoslavnoj kulturi Sveti Nikola predstavlja sveca zaštitnika mornara, strijelaca, trgovaca, studenata i djece. U obe kulture, zbog već pomenutih dobrih djela, vezuje se za tajno ostavljanje poklona i zato često poistovjećuje sa Djeda Mrazom.

Opšte poznata stvar je da u islamu nema svetaca niti posrednika između ljudi i Allaha, to je jedna od vrsta širka (mnogoboštva). Druga vrsta širka je smatranje da mrtvi mogu donositi poklone ili opskrbu, a treća vrsta je dova (molba, molitva) i trženje od takvih, kao što mnogi podučavaju svoju djecu da traže od Djeda Mraza i da im on ispunjava želje. Muslimani se mole jedino Allahu i samo od njega pomoći i opskrbu traže.

Odin 

Također, tradicija današnjeg Djeda Mraza vezuje se i za germansko pagansko vjerovanje u boga Odina, koji je jahao letećeg konja sa osam nogu Slipnira, a čija su današnja paralela čuveni Djeda Mrazovi irvasi. Odin se u narodu smatrao “Svecem prijateljem” i vjerovalo se da je izmislio staro pismo – rune. U to vrijeme (13. vijek) djeca su pored odžaka u čizme stavljala slatkiše, šargarepe ili slamu, kako bi nahranila Odinovog letećeg konja. A svi dobro znamo kakav je stav islama prema paganizmu i mnogoboštvu.

Pokloni i poklončići 

U mnogim zemljama Djeda Mraz, Sveti Nikola i mali Isus dijele poklone u periodu oko Nove godine. U Mađarskoj, na primjer, Djeda Mraz (koji se naziva Mikulaš) dijeli djeci poklone 6. decembra (prema tradiciji zapadne Evrope) – i tada uglavnom donosi male poklone u vidu čokolada i bombona. Veće poklone djeca dobijaju tek za Božić, ali ne od Djeda Mraza, već od malog Isusa. Da nas Allah sačuva od ovakvog (ne)vjerovanja. U srpskoj tradiciji pokloni za Božić su također odvojeni i djeci ih ne donosi Djeda Mraz, već Božić Bata a slučajno imaju istu odjeću.

Koka-kola Djeda Mraz


Moderni Djeda Mraz nastao je u SAD. Iako je ranije, u skladu sa vjerskom tradicijom, u svim svojim vidovima bio prikazivan u odjelu sveca i sa kriptom (obruč oko glave), u 19. vijeku u Americi – ta tradicija se mijenja. Njegovo odjelo postaje crveno – bijelo (simbol Koka-kole), kripta i druga crkvena obilježja se gube i on postaje mnogo više komercijalan i zahvaljujući svojoj univerzalnosti – prihvatljiv brojnim kulturama širom svijeta, ali ne i islamu – jedinoj ispravnoj vjeri.

Za koga je Coca-cola

Ako niste znali, pogledajte zvaničnu video reklamu Coca-cola kompanije, povodom novogodišnjih praznika.

Laponija, radionica, žena i patuljci

Legenda kaže da moderni Djeda Mraz živi u Laponiji sa svojom ženom, gospođom Mraz. Cijele godine, zajedno sa patuljcima (elfovima) pravi poklone, koje dijeli dobroj djeci širom svijeta za Novu godinu i Božić. Djeca mu svake godine pišu pisma u kojima opisuju kako su bila dobra i šta bi željela na poklon, pa on tako precizno zna kom djetetu šta da donese.

Ima li veće laži od ove!!!

Letenje sa irvasima

Širom svijeta Djeda Mraz se vozi u letećim saonicama u koje je upregnuto 8 irvasa od kojih svaki ima svoje ime, a najpoznatiji je Rudolf koji, zahvaljujući svom crvenom svetlećem nosu, Djeda Mrazu osvjetljava put (očigledna sličnost sa Odinom i njegovim letećim konjem sa 8 nogu). Djeda Mraz obično čeka da svi zaspu, a zatim ulazi kroz odžak i djeci spušta poklone u čarape, čizme ili ispod okićene jelke.

Tako se djeca od malih nogu obmanjuju i uče krivom vjerovanju.

Mnogi proslavu Nove godine pravdaju riječima da je to međunarodni praznik. Mi kažemo da je to kršćanski praznik vezan, kako oni vjeruju, za rođenje božijeg sina ili „malog boga“ Isusa. A islam nas uči da je Isus odnosno Isa alejhisselam Allahov rob i Poslanik i onaj ko kaže da je on božiji sin takav nije musliman, jer je zanijekao ono što je objavljeno u Kur'anu. Nova godina je međunarodni (kafirski) praznik ali ne i islamski. U islamu nema praznika već samo blagdani i to dva Bajrama i Petak.

Molim Allaha Uzvišenog da nam ukaže na istinu i učini od njenih sljedbenika i da nam ukaže na zabludu i da se nje  klonimo! I naša posljednja dova je: Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

Pripremio: Abdul-Hakk

Obrada: Put vjernika

NOVO NA SAJTU

vjernik, stranac, mudre izreke

Budi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik

Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da ga je Allahov Poslanik, alejhi-selam, uzeo za rame i rekao: “Budi na ovom svijetu kao da...

PREPORUČUJEMO