Vođenje izgubljenih ovaca Izraela

Popularno na sajtu

“Zapadna civilizacija je jedina civilizacija koja se razvija u pravcu čistog materijalizma. Najbizarnije po ovom pitanju je prisustvo težnje da se ova abnormalna civilizacija predstavlja kao model posljednje najmodernije civilizacije, i prihvatanje nje kao modela idealne civilizacije.”U isto vrijeme dok zapadna civilizacija “zrači” lažnim blagostanjem, raskalašenošću i hvalisanjem, kršćanstvo na Zapadu doživljava propast. Najvidljiviji znak je nestajanje vjere iz života. Mnogobrojne afere koje se događaju u crkvama na Zapadu su uzrokovane mnogim faktorima, od kojih su između ostalih sljedeći:

– s obzirom da današnje kršćanstvo nije autentična božanska objava, njegova primjena u savremenom društvu je neefikasna;

– duševna patnja crkvenih poglavara uzrokovana celibatom, zabranom stupanja u brak, vodi ka haotičnosti u životima ljudi usljed slobodnih seksualnih odnosa, homoseksualizma i lezbijstva, pojave bolesti AIDS-a itd.

– usljed sumnji u čast pape i njegovu bezgriješnost, pojavila se „kriza pokornosti“ papi od strane kršćana;

– odbijanje koncepta jedinstva crkava. Ovo odbijanje traje poprilično dugo iz čega su proistekli protestanti, katolici i ortodoksi. Protestanti su se dalje podijelili u stotine sekti širom svijeta;

– odbijanje zabrane abortusa i korištenja kontracepcije;

– odbijanje „Svete pričesti“, načina ispovijedanja grijeha, kao i nedjeljne mise na latinskom. Ovo se obično dešava u protestantskim sektama;

– odbijanje ideje o Spasitelju i Adamovom grijehu;

– odbijanje krštenja, što praktikuju manje sekte među protestantima.

Ovo je o fenomenu kolapsa posmatrano samo iz jednog ugla. Zapadna civilizacija gubi dah u trci za materijalnim progresom koji je jedan vid obmane, kao i groznicom promjena i obnove. Zatim zapadnjaci svoju civilizaciju porede sa civilizacijom Istoka koju su označili kao nazadnu.

Francuski mislilac, Rene Guenon, je otvoreno rekao: “Zapadna civilizacija je jedina civilizacija koja se razvija u pravcu čistog materijalizma. Najbizarnije po ovom pitanju je prisustvo težnje da se ova abnormalna civilizacija predstavlja kao model posljednje najmodernije civilizacije, i prihvatanje nje kao modela idealne civilizacije. Što je gore od toga, prikazuje se kao jedina civilizacija na svijetu, i pored drugih civilizacija, koje zaslužuju da nose titulu ‘idealne civilizacije’.” (iz djela Orientet Occident)

Zapad nije iskren u objašnjavanju početka njegovog nastanka. Učinjeno je brisanje i falsifikovanje historijskih događaja. Isus kojeg su smatrali Židovom sabotiran je od strane Zapada i definisan kao latinski Grk.

Postojanje grčko-rimske civilizacije se ne može odvojiti od dostignuća drevne egipatske civilizacije, što se na Zapadu prikriva. Ideološko stablo od egipatske do grčko-rimske civilizacije je prosto ignorisano. Prikrivena je i činjenica da je “osnivanje zapadne civilizacije proširenje drevne egipatske civilizacije, a uz dostignuća islamske civilizacije.” (Dr. Zainab Abdul Aziz – Kršćanizacija svijeta)

Zapadna civilizacija umjesto toga nastoji da naruši sliku islamske civilizacije radi skretanja pažnje sa nedostataka koje ona (zapadna civilizacija) ima.

Rene Guenon u nastavku kaže: “Zapad zaboravlja da njima nedostaje postojanje historije, dok je istočna civilizacija dosegla do vrhunca svog progresa. Zbog toga, u pogledu istočnog društva, Zapad je poput bebe koja je ponosna što je uspjela da brzo dobije malo jednostavnih informacija. Zapad računa da je stekao sva postojeća znanja i želi da poduči starije narode koji su već puni mudrosti i iskustva.”

Ako veoma objektivno pogledamo tri velike religije: judaizam, kršćanstvo i islam, možemo reći: Judaizam (u izvornom obliku) sa svojih 10 zapovijesti je vjera tewhida (monoteizma) i vjerskog zakona (šerijata). Kada su njeni sljedbenici zastranili, Isa (Isus) je došao usavršavajući židovsku religiju nimalo ne umanjujući sadržaj Tore (Tevrata).

Prema Jevanđelju, Isa (Isus) sam za sebe kaže: “Ja nisam poslan osim da pomognem izgubljenim ovcama kuće Israela” (jevanđelje po Mateju, 15:24). Nakon toga, prolaskom vremena i nakon smrti Isaa, alejhisselam, neki od njegovih sljedbenika su falsifikovali njegova učenja što je dovelo do gubljenja izvorne vjere Isusa (Isaa) i nastajanja kršćanstva kakvog danas poznajemo. Nakon toga, došla je vjera islam, sa istim monoteističkim učenjima (tewhid), priznajući dvije prethodne vjere, onako kako su objavljene, i obznanjujući neistine i iskrivljenja do kojih je došlo u te dve religije.

Islam dolazi sa obećanjem i garancijom od Allaha da će biti zauvijek sačuvan od promjena. Islam je jedina monoteistička religija koja ima legitimitet autentičnosti i očuvanja Kur’anskog pisma. “Mi, uistinu, Kur´an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!” (Al-Hidžr, 9)

Postoji još puno neotkrivenih tajni iza Veritatis Splendora1. Ovo mora biti razotkriveno, nebitno koliko daleko ili koliko dugo su oni igrali igru. Stoga, umjesto saradnje sa cionistima i javnog i tajnog poticanja na krstaški rat protiv muslimana, njima je bolje da ponovo otvore vrata tajnih arhiva Vatikana, gdje su najvjerovatnije “sahranjeni” autentični kršćanski vjerski izvori, i nastaviti sa Isaovom misijom “vođenja izgubljenih ovaca Israela ” ka monoteističkoj vjeri u Allaha. Drugim riječima, ponovo preispitati sve ubačene neistine koje postoje u židovskoj i kršćanskoj religiji, a ne distancirati se od istine kako bi se napadao islam.

Autor: Irena Handono

Izvor: prisonerofjoy.blogspot.com

Prijevod i obrada: Put vjernika

Originalni članak je na indonežanskom od Irene Handono.

Irena Handono je ekspert hristologije. Ona je bivša sveštenica koja je prešla na islam i sada vodi institut “Irena Center Institute”, i aktivna je kao žena daija (islamski misionar).

Fusnota:

1. Veritatis Splendor (Veličanstvenost Istine) je enciklika pape Ivana Pavla II. Ona ukazuje na poziciju katoličke crkve koja se veže za osnove crkvenog moralnog učenja. Enciklika je jedna od sveobuhvatnih i filozofskih učenja moralne teologije u katoličkoj tradiciji.

 

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz