Zabranjeno je zapostavljanje i priželjkivanje borbe

Popularno na sajtu

Strogo je zabranjeno zapostavljanje borbe na Allahovom putu

Svevišnji Allah kaže: “O vjernici, zašto ste oklijevali kad vam je bilo rečeno: ‘Krenite u borbu na Allahovom putu!’ kao da ste za zemlju prikovani? Zar vam je draži život na ovom svijetu od onoga svijeta? A uživanje na ovom svijetu, prema onom na onom svijetu, nije ništa. Ako ne budete u boj išli, On će vas na nesnosne muke staviti i drugim će vas narodom zamijeniti, a vi Mu nimalo nećete nauditi. A Allah sve može.” (Et-Tevba, 38-39)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenio je sljedeće Resulullahove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi upozorenja: “Ko umre, a nije se borio niti se podsticao na borbu, umro je s ogrankom licemjerstva.1

Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se ne bude borio, ili ne opremi borca, ili se iskreno ne brine o porodici borca, njemu će Allah dati veliko iskušenje još prije Sudnjeg dana.”2

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, zabranjeno je zapostavljanje borbe, to je ogranak licemjerstva.

Drugo, zapostavljanje je borbe jedan od uzroka poniženja koje pogađa muslimane.

Treće, neka se onaj ko se ne može boriti makar podstiče na borbu, a dvije su vrste pokazatelja te pripreme: duhovna i praktična. Duhovna je priprema zapravo jačanje imana i samoodgoj, i to je važnija vrsta pripreme, dok je praktična priprema samo dio duhovne pripreme. O pripremi za borbu govori sljedeći ajet: “Da su imali namjeru poći, sigurno bi za to pripremili ono što je potrebno… “ (Et-Tevba, 46)

Zabranjeno je priželjkivanje borbe

Abdullah b. Ebu Evfa napisao je Omeru b. Abdullahu, kada su bili u pohodu na haridžije, dopis u kojem ga obavještava da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, odlagao borbu dok sunce ne pređe zenit3, pa bi ustao među ashabe i rekao:

“O ljudi, nemojte priželjkivati susret s neprijateljem, već molite Allaha da vas sačuva njihova zla, ali, kada se s neprijateljem sukobite, budite strpljivi i postojani, i znajte da je Džennet tamo gdje sablje sijevaju.”4

Propisi u vezi s poglavljem

Prvo, zabranjeno je priželjkivanje borbe protiv neprijatelja, ali to nikako ne znači da treba prezirati borbu na Allahovom, dželle šanuhu, putu, da se ne treba podsticati na nju i da ne treba priželjkivati smrt na Allahovom putu. Na to je podstakao Mudri Zakonodavac, okarakterizirao ih svojstvima bogobojaznih vjernika i ukazao da taj visoki stupanj mogu postići samo iskreni ljudi.

Iz hadisa u kojem se zabranjuje priželjkivanje susreta s neprijateljem treba se, između ostalog, razumjeti sljedeće: prvo, muslimane ne smije zanijeti mnoštvo i oslanjanje na snagu, jer to dovodi do potcjenjivanja neprijatelja i, odatle, do priželjkivanja susreta s njim, a tada samo Svemogući Allah može pomoći, kao što se desilo s muslimanima u Bici na Hunejnu.

Imam El-Ubejj, u djelu Eš-Šerh, 6/302, napominje: “Ako neko kaže: ‘Priželjkivanje borbe protiv neprijatelja jeste priželjkivanje džihada, a džihad je ibadet, i kako želja za ibadetom može biti zabranjena?’, može mu se kazati da priželjkivanje borbe u sebi nosi štetu, a to je nipodaštavanje snage neprijatelja, a onaj ko tako priđe borbi neće se boriti odlučno.

Dakle, navedeni hadis znači: nemojte potcjenjivati neprijatelja kako ne biste zapostavili odlučnost i postali nepažljivi”; i, drugo, čovjek ne zna ishod borbe, tj. ne zna hoće li ostati postojan u borbi ili će pobjeći kada iznad njegove glave počnu letjeti puščana zrna, kada se počne ginuti i kada nemir zavlada ljudskim srcima. O tome nam Svevišnji Allah jasno govori u sljedećem ajetu: “A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je, eto, očima svojim vidjeli.” (Alu Imran, 143)

Zato je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, naredio ljudima da mole Svemogućeg Allaha da ih sačuva svih unutarnjih i vanjskih nelagodnosti i nedostataka, na ovome i budućem svijetu, i da Ga mole za postojanost u borbi, što je jasno naređeno u časnom ajetu: “O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite da biste postigli ono što želite…” (El-Enfal, 45)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao je na traženje šehadeta, pogibije na Allahovom, dželle šanuhu, putu, jer je Džennet tamo gdje sablje sijevaju.

Drugo, iz hadisa se ne može zaključiti da je izazivanje na dvoboj pokuđeno jer su to ashabi činili u Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, prisustvu u Bici na Bedru, kao i u ostalim bitkama.

Iz knjige Enciklopedija zabrana u islamu
Autor: Selim ei-Hilali

Fusnote:

1. Muslim (1910)

2. Hadis je dobar. Zabilježili su ga: Ebu Davud (2503), Ibn Madža (2762), El-Bejheki, 9/48, Ibn Ebu Asim, u djelu El-Džihad (99), Et-Taberani (7747) i neki drugi muhadisi. Pojačavaju ga hadis Vasile b. el-Eskaa i Ebu Hurejrino, radijallahu anhum, predanje.

3. Poslije podne, kada zahladi i zapuše vjetar, ljudi su življi i lakše podnose borbu.

4. El-Buhari (2818) i Muslim (1742), i ovo je njegova verzija.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz