Židovi muslimanskog ummeta

Popularno na sajtu

Židovi ummeta…

“Rekao je Seid ibn Džubejr rahimehullah: Murdžije su židovi Kible.”

Neke od osobina koje murdžije dijele sa jevrejima o kojima je Allah rekao u ajetu koji svaki namaz učimo:

﴾ Uputi nas na Pravi put. Na put onih kojima si blagodati podario. A ne na put onih na koje se srdžba izlila, niti na put onih koji su zalutali.﴿

[Te osobine su:]

1. Manipulisanje Allahovom vjerom, Njegovim naredbama i tumačenje onoga što je On objavio u skladu sa svojim strastima.

2. Posjedovanje znanja bez djela koje ide u skladu s njim, što će biti dokaz protiv njih.

3. Činjenje ljudi svetim i stavljanje njih ispred vjere, pa kao što su židovi uradili sa svojim učenjacima i monasima, tako su isto murdžije uradile sa tagutima i pokvarenim emirima (vođama).

4. Iskrivljavanje i izvrtanje Allahovog govora. Židovi su iskrivili riječi svojih tekstova i sada ovi (murdžije) izvrću značenja i tumačenja Kur'ana po svojim strastima.

5. U šerijatu traže bilo kakav dokaz kojim mogu opravdati svoje postupke! Ali ne uzimaju šerijat u potpunosti.

6. Mnoštvo govora bez djela.

7. Zavode ljude sa svojim sumnjivim stvarima koje koriste da dokažu ‘ispravnost’ svog pokvarenog tumačenja i menhedža, pa su skrenuli i druge odvode u zabludu.

8. Mržnja i neprijateljstvo prema ljudima istine i džihada.

9. Pri sebi imaju slabost (vehn: ljubav i privrženost prema dunjaluku i preziranje smrti) i to šire među muslimanima.”

Allahu se utičemo od puteva pokvarenih učenjaka i puteva izgubljenih i neznalica.

Allahu učvrsti nas na tvojoj vjeri i sunnetu Tvog poslanika ﷺ bez pretjerivanja i popuštanja (irdža), zaštiti ummet Tvoga poslanika ﷺ od zabludjelih učenjaka i zaštiti istinsku i mudru ulemu koji govore istinu.

Izvor: t.me/istikame

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz