Masonstvo – jevrejska agenda

Popularno na sajtu

Masonstvo (Slobodno zidarstvo) je jevrejsko udruženje koje je formirano oko 900 godina prije Isaa a.s. (Isusa). Sastoji se od deset globalnih programa. U masonskoj terminologiji, ti programi se zovu ‘HARAR’ ili ‘SATANIM’, a simbolizovani su hobotnicom sa deset ruku, zmijom sa deset glava i ustremljenim duhom sa željeznim kandžama.

PRVI PROGRAM

Prvi program se u masonskoj terminologiji zove ‘TAKKIM’.

Vrijeme poslanika Isaa, alejhis-selam:

Služeći se svim vrstama prevara, jevrejski narod je želio da ubije poslanika Isa'a, alejhis-selam.  Jedna od njihovih prevara je i kleveta da je poslanik Isa, alejhis-selam, želio da postane kralj jevrejima.  Oni su to prenijeli rimskoj vladi.  Ali, Allah, subhanehu we te'ala, je spasio Poslanika Isaa, alejhis-selam, tako što je učinio da Juda umjesto njega bude razapet na Golgoti.  Dakle, nakon odlaska poslanika Isaa, alejhis-selam, jevreji su tada putem ‘TAKKIMA’ pokušali da unište učenje poslanika Isaa, alejhis-selam, koje se već uveliko proširilo. Neki od primjera su:

–          narušavanje učenja poslanika Isaa, alejhis-selam, kao što je dopuštanje zabranjenog (harama),

–          iskrivljavanje vjere doktrinom ‘trojstva‘,

–          narušavanje izvornog Indžila (Biblije) mijenjanjem sadržaja istog, i

–          uzdizanjem Svetog Pavla kao opozicije poslaniku Isau, alejhis-selam.

Epoha islama:

U vrijeme poslanika Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, jevreji su podbadali munafike (licemjeri) i muhadine (oni koji nisu ratovali protiv muslimana). Neki od načina su:

–          klevetanje žene Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem,

–          iskrivljavanje islamskog učenja,

–          razjedinjavanje pomagača muhadžira,

–          dovođenje u sukob Alije, radijAllahu anhu, i Muavije, radijAllahu anhu, zbog čega je Aiša, radijAllahu anha, morala da interveniše,

–          izmišljanje stotina lažnih hadisa u koje su ubacivane izraelske bajke odnosno jevrejska predanja kako bi se promijenilo tumačenja Kur'ana (tefsir),

–          stvaranje površne akide muslimana jer su je miješali sa grčkom filozofijom sve dotle dok se nisu pojavile monaške sekte kao što su sufijski redovi (tarikati) i mu'tazile.  Tako su se rodili islamski intelektualci koji su racionalizirali islamsku akidu na osnovu grčke filozofije koja se bazirala na mišljenjima Platona, Aristotela i drugih,

–          sprovođenje u život institucija islamskog obrazovanja na čelu sa ulemom (islamski učenjaci) koji su prošli kroz masonsko obrazovanje,

–          oživljavanje prakse iz doba džahilijeta[1] sa izgovorom očuvanja tradicija i običaja njihovih predaka,

–          stvaranje „islama“ koji bi ličio kršćanstvu i drugim religijama. Jedan od načina je ubacivanje nekih oblika crkvenih pjesama u mesdžidima, na rođendanima, itd.

DRUGI PROGRAM

Drugi program se zove ‘ŠADA’, tj. formiranje nove religije koja će se takmičiti sa drugim religijama u cijelom svijetu.

–          Jedna od njih je bila u Indiji. Kada su se muslimani počeli vraćati Kur'anu i sunnetu, i kada su počeli pozivati u džihad na Allahovom putu, britanski kolonizatori su sarađivali sa masonima kako bi uspostavili antidžihadski pokret. Među njihovim nastojanjima izdvajamo podsticanje sufija i njihove uleme da postanu članovi masonskog reda. Predstavljen je mason pod nazivom Mirza Gulam Ahmed, koji je za sebe tvrdio da je zadnji poslanik poslat pred smak svijeta, Buda Avatar, Krišna, itd.  Na konferenciji Svjetske islamske lige, koja je održana u Meki, 14-18 rabiul evela 1394. godine, zaključeno je da sekta Ahmedija ne pripada islamu, već je u bliskoj vezi sa cionizmom. 

TREĆI PROGRAM

Treći program se zove ‘PAROKIM’. Njegova uloga je:

–          stvaranje opozicionog pokreta sa samo jednim ciljem – širenje domaćeg masonstva pod lokalnim imenom, ali koji u svojim osnovama i namjerama ne odstupa od osnovnih načela (globalnog) masonstva,

–          podrška sukobljenim teorijama,

–          stvaranje bid’ata (novotarija) i hufarata (sujevjerje),

–          širenje teorija Sigmunda Frojda i Čarlsa Darvina do te mjere da bi se nauka i religija međusobno nadmetale da bi porazile jedna drugu.

ČETVRTI PROGRAM

Četvrti program se zove ‘LIBARIM’.  Njegova uloga je:

–          uklanjanje klasičnog moralnog kodeksa koji zabranjuje slobodno miješanje mladića i djevojaka, uključujući i širenje ideje o „seksualnoj slobodi“,

–          ukidanje zakona koji zabranjuje mješovite brakove, stvarajući generacije koje su bez religije (ateisti i slobodoumnici),

–          unapređenje „seksualnog obrazovanja i vaspitanja“ u školama,

–          izjednačavanje muškaraca i žena po pitanju naslijeđa, oblačenja, itd.,

–          okupljanje mladića i djevojaka u svijetu mašte uz pomoć muzike i narkotika,

–           izgradnja „šejtanovih“ kuća za smještaj mladića i djevojaka,

–          organizovanje grupa homoseksualaca, lezbejki i luterijanaca, kao i zalaganje za zakon koji bi im priznao prava.

PETI PROGRAM

Peti program se zove ‘BABIL’, tj. sijanje sjemena nacionalizma u svakoj rasi i zaštita „čistoće“ jevrejske rase.

ŠESTI PROGRAM

Šesti program se zove ‘ONAN’.  Njegova uloga je:

–          sprječavanje širenja “Goja“ („Gojim“ je pogrdni naziv i znači stoka, a koriste ga jevreji da bi označili nejevreje),

–          podsticanje jevrejki na rađanje djece kako bi se povećao broj jevreja.

SEDMI PROGRAM

Sedmi program se zove ‘PROTOKOL’. To je poseban program jevrejskog naroda u okviru njihovog političkog pokreta – cionizma.

Protokol sadrži jevrejski plan dominacije svijetom. Najvažnije tačke tog plana su: uništenje privrede zemalja i kvarenje morala drugih rasa i naroda. Zahvaljujući ovom programu, jevrejska rasa bi mogla zavladati svjetskom ekonomijom i upravljati političkom scenom i svjetskim medijima.

OSMI PROGRAM

Osmi program se zove ‘GORGA’.

–          korištenje hiljadu i jednog načina u cilju uništenja ugleda lidera, partija i učenjaka neke zemlje, koji bi trebali da upadnu u zamku „tržišta seksa“.  Jevrejska poslovica kaže: „Neka lijepe žene budu glavna sredstva u igri ispitivanja.”

–          pravljenje seksualnih zamki za ugledne ličnosti. Bio bi ogroman uspjeh ako bi se njihova imena objavila u javnosti i ako bi se to negativno odrazilo na njihovu reputaciju,

–          korištenje masonskih agenata da bi se nanijela šteta neprijatelju koji je ogrezo u porocima,

–          građenje najvećih i najmodernijih centara za kockanje,

–          slabljenje neprijatelja korištenjem žena i posebnih droga.

DEVETI PROGRAM

Deveti program se zove ‘PLOTIZAM’.  Njegova uloga je:

–          vaspitanje i obrazovanje uleme (islamskih učenjaka) u duhu plotizma kako bi njihovo znanje i razumijevanje religije bilo plitko i nestabilno,

–          slanje ove plotističke uleme, kao obrazovne snage, na rad u škole i islamske organizacije,

–          imenovanje plotističke uleme na mjesta počasnih članova masonstva.

DESETI PROGRAM

Deseti program se zove ‘KORNUN’.  Njegova uloga je:

–          imenovanje i bogaćenje odabranih ljudi, za koje se sumnja da predstavljaju opasnost za masonstvo, i njihovo vješto odstranjenje sa pozicija kada ogreznu u bogatstvu,

–          obezbjeđivanje sredstava za vjersku edukaciju. Finansiranje biznisa, poljoprivrede, itd., sve dotle dok ti ljudi ne postanu zauzeti ovozemaljskim stvarima (materijalizam),

–          krojenje zavjera prema neprijateljima masonstva kako bi se uvukli u kamatne zamke masonskih banaka,

–          Poticanje i omogućivanje nejevrejskim bankama da primaju mito i ogerzu u korupciju što će dovesti do njihovog propadanja. Kasnije bi te banke ponovo proradile, zahvaljujući velikim kreditima od strane masonskih banaka. Direktori tih banaka bi morali ići na kurseve masonstva, a onda bi postali i njegovi članovi.

Iz gore navedenih podataka, možemo da vidimo kako su programi masonstva već uveliko u toku. Ali, Allah, subhanehu we te'ala, nam je rekao u Kur'anu da se oni (masoni i drugi) međusobno pomažu i da štite jedni druge. Rječima illa tafaluuhu”, Allah, subhanehu we te’ala, nam je naredio da stvorimo program kojim ćemo se suprostaviti njima ujedinjavajući srca svih muslimana svijeta (islamskog ummeta). U tom smislu, islamski ummet, kao nosilac povjerenja Allahovih poslanika, mora se ujediniti da bi se izgradio globalni program koji će biti protivteža masonstvu i koji će zasigurno, inšaAllah, uništiti masonske programe.

Napisao: Tok Penghulu

Izvor: Prisoner Of Joy[1] Džahilijet – paganstvo, neznanje

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz