Rekli su, pa smo rekli

Popularno na sajtu

Rekli su: “Vi ste vehabije!!!”

Pa smo rekli: “Hvala Allahu koji nam je dao (ar. vehebe) ispravno rezonovanje Njegove Knjige i sunneta Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem, i lijep nijjet.”

Rekli su: “Vi ste selefije!!!”

Pa smo rekli: “Naš selef (ar. prethodnik) je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Omer, i svi ashabi, najbolji ljudi, pa ko je vaš selef?”


Rekli su: “Vi ste haridžije!!!”

Pa smo rekli: “Izašli smo (ar. haredžna) iz tmine na svjetlo uz dozvolu Gospodara Plemenitoga. ‘On robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.'“ (El-Hadid, 9. ajet)

Rekli su: “Vi ste strogi!!!”

Pa smo rekli: „Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom…” (El-Feth, 29. ajet)

Rekli su: “Vi ste tekfirovci!!!”

Pa smo rekli: „Oni koji ne sude po onome što je Allah objavio oni su pravi nevjernici.“ (El-Ma'ida, 44. ajet)

Rekli su: “Vi se vladarima ne pokoravate a pokornost njima je u Knjizi objavljena!!!”

Pa smo rekli: „A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“ (En-Nisa’, 59.ajet)

Rekli su: “Vi se raspravljate!!!”

Pa smo rekli: “Da, na najbolji mogući način, pa hoćete li se okanuti?”

Rekli su: “U Al-kaidi su neznalice!!!”

Pa smo rekli: “To zbog toga što su razotkrili ulizice.”

Rekli su: “Usama (bin Laden) je po muslimane samo sramota!!!”

Pa smo rekli: „…da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku.” (El-Feth, 29. ajet)

Rekli su: “Talibani su poraženi!!!”

Pa smo rekli: “Na kraju pobjeđuju oni koji su bogobojazni.”

Rekli su: “Amerika je okupila sve zemlje svijeta u borbi protiv njih!!!”

Pa smo rekli: “Koliko su puta malobrojne čete, nadjačale mnogobrojne čete! – A Allah je na strani izdržljivih.” (El-Bekara, 249. ajet)

Rekli su: “Zauzeli ste se Afganistanom, a ostavili Palestinu!!!”

Pa smo rekli: “Horosan (Afganistan i susjedne zemlje) je put ka Palestini. Zauzdaćemo naše konje i krenuti ka Mesdžidul-Aksa i osvetiti se za Dženin (mjesto u Palestini u kojem je izvršen pokolj nad muslimanima).”

Rekli su: “Zar maštate o pobjedi nad Amerikom!!! Vi ste onda ludi!!!”

Pa smo rekli: “I vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!” (Es-Sad, 88. ajet)

Rekli su: “Trebate se smrti pripaziti!!!”

Pa smo rekli: “Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta.” (Ed-Duha, 4. ajet)

Rekli su: “Zar se protiv svih njih želite boriti!!!”

Pa smo rekli: “Borite se protiv svih mušrika, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone.“ (Et-Tewba, 36. ajet)

Rekli su: “Zar vam selamet (mir) nije bolji od ubistva (ubijanja)!!!”

Pa smo rekli: “Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati – oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur'anu -, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje?” (Et-Tewba, 111. ajet)

Rekli su: “Vaših ubijenih je puno, zar se nećete povući!!!”

Pa smo rekli: “Nemojte malaksati tražeći neprijatelja; ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju. – A Allah sve zna i mudar je.” (En-Nisa’, 104. ajet)

Rekli su: “Zašto se ne zadovoljite namazom, postom i hodočašćem Allahove kuće (hadždžom)!!!”

Pa smo rekli: “Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Časnom hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom.“ (Et-Tewba, 19. ajet)

Rekli su: “Mi smo oprezni, zato se ne možemo priključiti vama!!!”

Pa smo rekli: “Mi ćemo vas iskušati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravaćemo.” (Muhammed, 31. ajet)

Rekli su: “Mir, mir, prije nego se snovi vaši ne izjalove!!!”

Pa smo rekli: “I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama, On vas neće nagrada za djela vaša lišiti.” (Muhammed, 35. ajet)

Rekli su: “Vjerujte nam, mi vam želimo samo hajr, mi smo vjernici poput vas!!!”

Pa smo rekli: “Pravi vjernici su samo oni koji u Allah i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!” (El-Hudžurat, 15. ajet)

Rekli su: “Mi smo sa vama, ali se bojimo bombi!!!”

Pa smo rekli: “Allah je preči da Ga se bojite ako ste vjernici“ (Et-Tewba, 13. ajet)

Rekli su: “Hiljade bombi će na nas biti sručeno!!!”

Pa smo rekli: “Džennet je u hladu sablje“ (Muslim).

Rekli su: “Rat je propast – tako kažu svi mudraci svijeta!!!”

Pa smo rekli: „Ko se ne bude borio i ne bude sebe podsticao na borbu preselio je sa ogrankom nifaka (licemjerstva).“ (Muslim)

Rekli su: “Zašto se turizmom ne pozabavite!!!”

Pa smo rekli: “Turizam moga ummeta je borba na Allahovom putu.“ (Ebu Davud sa dobrim senedom).

Rekli su: “Ako ste na istini zašto se sa vama ne bori većina muslimana!!!”

Pa smo rekli: “A onaj ko se bori – bori se samo za sebe, jer Allah je sigurno od svih svjetova nezavisan.” (El-Ankebut, 6. ajet)

Rekli su: “Želite reći da ste vi na istini, a drugi su džahili (neznalice)!!!”

Pa smo rekli: “One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!“ (El-Ankebut, 69. ajet)

Rekli su: “Između nas i kršćana je ugovor, oni su bezbjedni (od nas)!!!”

Pa smo rekli: „A ako prekrše zakletve svoje, poslije zaključenja ugovora s njima, i ako vjeru vašu budu vrijeđali, onda se borite protiv kolovođa kufra – za njih, doista, ne postoje zakletve – da bi se okanili.” (Et-Tewba, 12. ajet)

Rekli su: “Ali, oni su se zakleli da vjeru našu poštuju!!!”

Pa smo rekli: “Oni vam se ustima svojim umiljavaju, ali im se srca protive.” (Et-Tewba, 8. ajet)

Rekli su: “Rasprava sa vama ne vrijedi, vi ste narod zaostali!!!”

Pa smo rekli: “Neka je slavljen Gospodar tvoj i visoko iznad onoga što oni govore. Mir poslanicima i hvaljen neka je Allah Gospodar svih svjetova.“ (Es-Saffat, 280-282. ajet)

Napisao: Husejn ibn Mahmud

Sa arapskoga preveo: Ebu Ubejde

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

%d bloggers like this: