Znaju oni koji su probali

Popularno na sajtu

Čestiti su ashabi osjetili slast u čitanju Kur'ana i razmišljanju o njegovim porukama, doživjeli su promjenu uslijed snažnog utjecaja Objave, pa su postali drugi ljudi, potpuno različiti od onih kakvi bijahu prije pojave islama, kao da su nanovo rođeni.

Upravo ta slast poticala ih je na prenošenje poslanice, pa su također osuđivali one koji bi vrijeme trošili u nešto drugo, a ne u čitanje i izučavanje Kur'ana.

Na primjer, ostalo je da se pripovijeda da su dva čovjeka donijeli Abdullahu b. Mesudu, radijallahu anhu, nekakav list.

Rekli su mu: “Pročitaj, sadržaj je izuzetno lijep!”

“Dajte mi list!”, obrati im se, a sluškinji reče: “Polij vodu po listu!”

Brišući sadržaj recitirao je ajet: “Mi tebi pripovijedamo najljepše pripovijesti…” (Jusuf, 3).

Oni su ga opet opomenuli da ipak pročita taj začudni sadržaj. Međutim, on je nastavio brisati tekst, pa im je naposljetku rekao:

“Srca su poput posuda, pa ih ispunite Kur'anom, a nemojte dopustiti da ih ispuni nešto mimo Kur'ana mudrog.” (Ebu Ubejd, Fedailul-Kur'an, str. 73)


Iz knjige El-Džilul-mev'udu bin-nasri vet-temkin (Pobjedonosna generacija)
Autor: Medždi el-Hilali
Obrada i naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz