Mladjak

Da li se početak mjeseca ramazana određuje proračunima ili viđenjem okom?

Pitanje: Koji je šerijatski način utvrđivanja nastupanja mjeseca? Da li je dozvoljeno oslanjati se na proračune svemirskih opservatorija kada su u pitanju nastupanje i...
islamske teme

O daije, ne govorite o nečemu što vas nisu učili na islamskim fakultetima

Hvala Allahu Koji nam propisa i pojasni šta je vrhunac islama, i Koji za šehadet izdvaja najbolje iz ovog ummeta. Neka je salavat i...
video

Čvrstina/Postojanost (Šejh Abdulaziz Tarifi)

Prijevod i obrada: Istikamet

Finansijski džihad je preči od fizičkog

U svim ajetima se finansijskom džihadu daje prednost nad fizičkim, osim u jednom. To zbog toga kako bi uvidjeli važnost džihada imetkom, pošto džihad...
video

Dr. Abdullah el-Muhejsini: Tvoj najbolji drug (VIDEO)

Instrukcije za aktiviranje prijevoda:   Izvor: YouTube kanal Anti Haridžija - Anti Murdžija
Kaba Mushaf Kuran tewhid

Svijetlost tevhida i vatra širka (Ebu Muhammed el-Makdisi)

Rekao je Uzvišeni Allah: “Allah, doista, neće oprostiti da se Njemu išta u obožavanju pridružuje, a oprostit će sve mimo toga, kome On hoće! A...
Islamske teme

Nema razlike između širka u obožavanju kabura i širka u obožavanju kasra

Rekao je Uzvišeni Allah: „Kad se spomene samo Allah, grče se srca onih koji u ahiret ne vjeruju, a kada se spomenu oni koje oni...

Prilikom neprijateljskog napada, muslimani se dijele na tri tabora

Govoreći o tatarskom napadu na muslimanske zemlje, šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: „Ova fitna (iskušenje) nekad može podijeliti ljude na tri tabora: Prvi: taifa mensura (potpomognuta...
video

Čudo muslimana zatvorenika

Priča o muslimanu koji je bio zatvoren kod tadašnjeg vladara Endeluzije (Španija) El-Mensura, a čiji je ministar bio otac poznatog imama Ibn Hazma. Izvor: Istikamet

Novo na sajtu

U FOKUSU