Kube

Dvije stvari koje udaljavaju od Vatre a uvode u Džennet

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: 'Ko voli da bude udaljen...

Zamisli da ti je dijete kidnapovano… Šta bi učinio?

Da li imaš djecu? Koje od njih ti je najdraže? Hajde sada, zajedno sa mnom, prisjeti se njegovih pokreta, nevinosti, dolaska i privrženosti tebi....
Fetve

Tekfirite tagute, predsjednike, kraljeve, a ne tekfirite one koji njih ne tekfire

Pitanje: Tekfirite tagute, predsjednike, kraljeve, a ne tekfirite one koji njih ne tekfire, posebno njihovu ulemu? Kako i zašto? Zbog imena ili osjećanja? Odgovor: Što se...
višeženstvo u islamu

Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet

Kaže Uzvišeni Allah: „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka...
Islamske teme

Uvjeti da bi nečiji šehadet bio prihvaćen kod Allaha

Riječi tevhida su znak ulaska u dini-islam Riječi tevhida1 su znak ulaska u islam i one su ključ Dženneta i uzrok spasa od Vatre. Zbog...

Rekao je Allahov Poslanik…

Prenosi se od Enesa ibn Malika, Allah bio njime zadovoljan, da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: „Doći će ljudima vrijeme u kome će...
islamske-teme

Kako voditi džihad sa vođama koji čine grijehe?

„Srednji put, koji je ujedno i put islama, jeste vođenje džihada protiv onoga ko to zaslužuje, baš kao što je upitano o dotičnoj grupi...
islamske teme featured

Razlog netekfirenja laičkih zakonodavaca su džehl ili murdžizam

Kaže šejh i mudžahid Ebu Muhammed El-Makdisi, Allah ga učvrstio i sačuvao: „Netekfirenje vladara koji jasno ispoljavaju i deklarišu se kao sekularisti, i koji ne...
Oslonac na Allaha

Allah će pomoći ovu vjeru sa čovjekom grešnikom

Rijetka je mogućnost da se u jednom čovjeku nađu i snaga i pouzdanost. Zato je Omer b. el-Hattab r.a. govorio: „Allahu moj, ja ti...
dzihad

Hadis o velikom i malom džihadu nema osnove

Od negativnih stvari koje se danas poturuju muslimanima jeste i to da se džihad dijeli na mali i veliki džihad! Pod malim džihadom se...

Novo na sajtu

U FOKUSU