islamske teme featured

Propis dove za onoga ko je preselio bez namaza ili je preselio kao kršćanin

Pitanje: Da li smijemo tražiti oprost i doviti za onoga ko je preselio a nije klanjao namaz, ili je bio nemaran prema istom? A isto...
islamske teme

Koristi spoznaje tevhida i širka, i činjenica da većina ljudi to ne zna

Nakon što si istinski spoznao šta je to širk za koji Allah, tebareke ve te'ala, kaže: „Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra...
Ljubav prema Allahu

To je Allah, pa kako da Ga ne zavoliš!?

Najčudnija stvar jeste: - da Ga upoznaš, a zatim Ga ne zavoliš; - da čuješ Njegovog glasnika kako te poziva, a zatim odložiš svoj odziv; - da...
islamske teme

Tri su vrste učenjaka ovog vremena

Prva vrsta: Učenjaci islama i šerijata To su oni učenjaci koji govore istinu kakve god bile posljedice toga. Ti takvi su potpomognuta i spašena skupina, kojima...
islamske teme

Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (II)

Iz serijala članaka šejha Sulejmana el-Ulvana: "Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište ” Prvi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište...
islamske-teme

Kada i koliko dugo nevjernici smiju boraviti u islamskoj državi?

Rekao je Uzvišeni Allah: „Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi, a potom ga otpremi na...
islamske teme

Sulejman el-Ulvan: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište (I)

Iz serijala članaka šejha Sulejmana el-Ulvana: "Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište ” Drugi dio: Vjerovanje kod ehli-sunneta i stvari koje ga nište...

Jesu li mudžahidi oni koji kradljivca ošišaju?

U video reportaži agencije Al Jazeera o talibanima u provinciji Kunar na istoku Avganistana( video je dostupan na: https://www.youtube.com/watch?v=fJ3U8Fsi2QM ), može se vidjeti kako...

Hoću li doviti za stanovnike Sirije?

'Hoću li doviti za stanovnike Sirije, ili ne? I da li će Allah primiti moju dovu, dok ja ništa ne preduzimam kako bi im...

ODLOMCI IZ ŠIITSKIH KNJIGA

- Nasibija je po njima onaj ko prizna hilafet dvojice šejhova Ebu Bekra i Omera, radijAllahu anhum. (Siratul-mustekim, 2/321 ) - Sunije su po njima šejtane...

Novo na sajtu

U FOKUSU