Kaba Mushaf Kuran tewhid

Svijetlost tevhida i vatra širka (Ebu Muhammed el-Makdisi)

Rekao je Uzvišeni Allah: “Allah, doista, neće oprostiti da se Njemu išta u obožavanju pridružuje, a oprostit će sve mimo toga, kome On hoće! A...
Islamske teme

Nema razlike između širka u obožavanju kabura i širka u obožavanju kasra

Rekao je Uzvišeni Allah: „Kad se spomene samo Allah, grče se srca onih koji u ahiret ne vjeruju, a kada se spomenu oni koje oni...

Prilikom neprijateljskog napada, muslimani se dijele na tri tabora

Govoreći o tatarskom napadu na muslimanske zemlje, šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže: „Ova fitna (iskušenje) nekad može podijeliti ljude na tri tabora: Prvi: taifa mensura (potpomognuta...
video

Čudo muslimana zatvorenika

Priča o muslimanu koji je bio zatvoren kod tadašnjeg vladara Endeluzije (Španija) El-Mensura, a čiji je ministar bio otac poznatog imama Ibn Hazma. Izvor: Istikamet
Kube

Dvije stvari koje udaljavaju od Vatre a uvode u Džennet

Prenosi se od Abdullaha ibn Amra, Allah bio njime zadovoljan, da je rekao: "Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: 'Ko voli da bude udaljen...

Zamisli da ti je dijete kidnapovano… Šta bi učinio?

Da li imaš djecu? Koje od njih ti je najdraže? Hajde sada, zajedno sa mnom, prisjeti se njegovih pokreta, nevinosti, dolaska i privrženosti tebi....
Fetve

Tekfirite tagute, predsjednike, kraljeve, a ne tekfirite one koji njih ne tekfire

Pitanje: Tekfirite tagute, predsjednike, kraljeve, a ne tekfirite one koji njih ne tekfire, posebno njihovu ulemu? Kako i zašto? Zbog imena ili osjećanja? Odgovor: Što se...
višeženstvo u islamu

Korist od višeženstva imaju žena, muž i ummet

Kaže Uzvišeni Allah: „Zaista je ovaj Kur'an uputa ka Putu koji je najispravniji, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka...
Islamske teme

Uvjeti da bi nečiji šehadet bio prihvaćen kod Allaha

Riječi tevhida su znak ulaska u dini-islam Riječi tevhida1 su znak ulaska u islam i one su ključ Dženneta i uzrok spasa od Vatre. Zbog...

Novo na sajtu

U FOKUSU