Ebu Katade pozvao Dževlanija da ne napada na IDIŠ

Popularno na sajtu

Vođa Džebhatun-nusre Ebu Muhammed el-Dževlani u svom audio obraćanju je prije nekoliko dana dao ultimatum Islamskoj državi u Iraku i Šamu (IDIŠ) da prihvati arbitražu nezavisnog šerijatskog suda koji će rješiti spor među zaraćenim pobunjeničkim džihadskim grupama. Ukoliko, pak, IDIŠ odbije ultimatum, Dževlani je zaprijetio riječima:

“Tako mi Allaha, ako ponovo odbijete Allahov Šerijat i ne prekinete sa vašim mučenjem ummeta, onda će ummet pokrenuti napad protiv ove neznaličke ideologije i iskorjeniće je čak i iz Iraka”, što su mnogi shvatili kao direktnu najavu rata.

Povodom ovog Dževlanijevog govora, jedan od muslimana je telefonom zatražio mišljenje šejha Ebu Katade el-Filistinija, koji važi za jednog od prominentnijih šejhova džihada.

Pomenuti brat je opisujući događaj rekao: “Svako razuman koji situaciju posmatra sa strane vidi da postoji zapadni projekat da se Devla udari Nusrom (tj. da Džebhatun-nusra napadne na IDIŠ, op.PV). Svako razuman to kaže. Ovo će rezultirati time što će se ljudi udaljiti od džihada, nevjernici će se obradovati, a posebno naši neprijatelji na terenu, reći će da se međusobno ubijaju, itd.“

Šejh Ebu Katade je na ovo odgovorio: „To što kažeš, ja se slažem s tobom. Udaranje Devle Džebhom je u najmaju ruku šejtanski projekat. Obznanivanje rata između ove dvije skupine nije dobar postupak. Želim da uputim nasihat Dževlaniju, a on je dobar čovjek i sluša savjet, da ne obznanjuje (preduzima) ovaj korak (tj. borbu protiv IDIŠ-a, op.PV). Neka brani svoju braću, to je ono što je šerijatski legitimno, jer onoga ko napada, šerijatski je legitimno odbiti njegovo nasilje (tj. Nusra se može braniti ako bude napadnuta, op.PV) ali ne najavljuje opću borbu (protiv IDIŠ-a,op.PV).”

Šejh Ebu Katade se u svom govoru osvrnuo i na ubistvo šejha Ebu Halida es-Surija, te je srdito rekao: “Ebu Halid nije bio običan čovjek. Nakon smrti Ebu Abdullah (tj. Usame bin Ladena, op.PV) najveći musibet kojim smo pogođeni je ubistvo Ebu Halida. Onaj ko se ne srdi zbog smrti Ebu Halida je zlikovac, neprijatelj džihada i neprijatelj ove vjere. Ubistvo Ebu Halida nije poput ubistva nekog od nas. Ko je ubio Ebu Halida je zlikovac i onaj ko je isplanirao njegovo ubistvo je zlikovac i onaj ko je sproveo taj zločin je zlikovac.”

Brat je potom pitao šejha Ebu Katadu: “Oni koji huškaju preko Fejsbuka i Tvitera na borbu, šta im kažeš?”

Šejh Ebu Katade je odgovorio: “Ja se obraćam Dževlaniju, a ne onima koji huškaju. Ti znaš da oni koji huškaju da ih ponese hamas i srdžba, a možda je i od ‘ubačenih’. Ja se obraćam Dževlaniju da odustane od borbe protiv Devle.”

Napominjemo da je snimak razgovora izrazito lošeg kvaliteta te da nismo bili u stanju prevesti kompletan govor. Audio snimak govora je dostupan ovdje.

Molimo Allaha da ovaj govor šejha Ebu Katade bude uzrokom sprječavanja prolijevanja muslimanske krvi i uzrokom izmirenja sukobljenih strana!

(Put vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz