Mudžahidi – „tekfirovci, zalutala skupina, haridžije" (+ video)

Popularno na sajtu


U vrijeme dok rat protiv islama i muslimana iz dana u dan postaje sve suroviji, bilo da se radi o krstaško-cionističkim okupatorskim ratovima, poput onih u Afganistanu i Somaliji, ili o krvavim pohodima domaćih povampirenih diktatora, kao što je to slučaj u Siriji, na Kavkazu, Jemenu…, u vrijeme kada Allahovi neprijatelji stoje ujedinjeni protiv islama i muslimana kao nikada prije u historiji, a muslimani na vrhuncu slabosti i potčinjenosti, ali bogati i ogrezli u dunjaluku kao nikada prije, u vrijeme dok se male ali odabrane skupine iz ovog ummeta pridružuju blagoslovljenom pokretu džihada, žrtvujući svoje imetke i više od toga – svoje živote, mnogi muslimani se nisu zadovoljili samo pukim ostajanjem kod kuće i uskraćivanjem podrške mudžahidima, već su uposlili svoje jezike prljavim i bestidnim govorima u kojima bez imalo straha od Allaha vrijeđaju i potvaraju mudžahide nazivajući ih „tekfirovcima, zalutalom skupinom, haridžijama”.

Posebno je bolna činjenica da se mnogi koji vrijeđaju mudžahide pripisuju ehli sunnetu i „ispravnom znanju”, a svoje otrovne strijele protiv mudžahida odapinju zavaljeni u udobnim foteljama iz svojih domova, ili iz kraljevskih i predsjedničkih ureda ili televizijskih studija. Pri tome, ovi bestidnici ne navode nikakve dokaze za svoje tvrdnje, ili navode fabrikovane informacije od strane krstaša ili domaćih taguta, pritom ih dodatno iskrivljavajući svojim nakaradnim tumačenjem propisa džihada, valjda kako bi zadovoljili vlastodršce, ili kako bi odagnali sumnju od sebe i dokazali da oni nisu ekstremni, ili u najmanju ruku kako bi bili dio „modnog vjerskog trenda” blaćenja mudžahida, trenda koji „hara” među mnogim „dušebrižnicima” od kojih se mnogi bestidno pripisuju ehli-sunnetu.

Neki od „dokaza” kojima se služe ovi ljudi su u najmanju ruku smješni, drugi izazivaju tugu u srcu čitaoca, dok su neki tako „upečatljivi” da čitalac/slušalac ne može da se otme utisku da ih je lično Obama diktirao.

Čak i da mudžahidi u nekim pitanjima griješe, o vi bestidnici, zar nije preče da ih opravdate, ako ste već opravdali tagute, diktatore i njihove vlade koje decenijama gaze po časti muslimana!

O bestidnici, prašina na cipelama mudžahida je vrijednija od vaših bijednih života, kada biste to samo znali!

O bestidnici, vi koji svoje plate i dan danas primate od taguta, zbog čega ih branite a napadate mudžahide, zar nam niste do sada mnogo puta govorili kako ne smijemo kaljati čast vladara (imaju li današnji vladari čast!?) i kako ne smijemo ustajati protiv njih, već ih treba lijepo savjetovati – zašto ne ostanete dosljedni svom govoru i ne odete i posavjetujete mudžahide u onome što mislite da griješe, umjesto što svojim prljavim govorima slabite snagu mudžahida, odvraćajući muslimane od džihada i podrške mudžahidima.

Neki od vas, o ljudi bez časti i dostojanstva, održali ste iscrpljujuće govore u kojima ste na najodvratnije načine kaljali ugled Allahovih evlija (ako mudžahidi nisu Allahove evlije onda Allah nema evlija) gdje ste iznosili sramne i jednostrane dokaze i falsifikovali činjenice, kao da za vas nema većeg farza od blaćenja mudžahida i odvraćanja muslimana od ljubavi prema džihadu i mudžahidima!

O jadnici, šta ćete reći Allahu na Sudnjem danu, kada svaki Njegov iskreni rob zatraži svoje pravo, kada čista krv šehida, koju ste htjeli zaprljati svojim odvratnim govorom, bude posvjedočila protiv vas!?

O poražena skupino bestidnika, bojte se Allaha i okanite se bestidna govora, jer na Sudnjem danu vam neće od koristi biti ni tagutska plata, niti vojske taguta, već samo iskreno vjerovanje i dobra djela.

A evo šta mudžahidi imaju reći o svome pravu koje ste im uzurpirali. Pogledajte i poslušajte govor Halida b. AbdurRahmana el Husejnana, Allah ga sačuvao, uvaženog šejha i mudžahida, čovjeka koje je svoje znanje, svoj imetak i svoj život posvetio uzdizanju Allahove riječi, jačajući redove mudžahida kojima se još davno pridružio.

Brate i sestro, pomogni džihad i mudžahide tako što ćeš proširiti ovaj video među muslimanima!

Za Put vjernika: Ebu Abdul-Haqq

Tagovi: {tortags,3839,1}

Napomena: Vaše tekstove možete slati na adresu: vasastrana@putvjernika.com

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz