Pojava satelitskih prenosa kao predznak Sudnjeg dana

Popularno na sajtu

Visoko iznad naših glava se danas nalazi više od sto i trideset hiljada različitih satelita, sa svakavim programima koji su puni nevaljalština i smutnji, a određene nagovijesti općih iskušenja spomenute su u gore navedenom hadisu: “Djelima (dobrim) dočekajte iskušenja koja su poput najmračnijeg dijela noći…”

O iskušenjima satelitskim programima nagoviješteno je u hadisu, koji bilježi Ibn Ebi Šejbe u svom Musennafu sa vjerodostojnim lancem prenositelja, da je Huzejfe ibn Jeman, radijallahu anhu, rekao:

“Samo što se na vas nije sručila zlo sa nebesa, i doprijet će čak do el-fejafija!” Neko je upitao šta je el-fejafij, a Huzejfe je dogovorio: “Suha (beživotna) zemlja.”

Arapi riječ es-sema upotrebljavaju u značenju svega što je iznad čovjeka, poput nebesa, svemira itd. U “Lisanul-arabu” stoji da je: Es-semau je sve što je iznad čovjeka i što ga nadvisuje.

Televizija danas prenosi sve što emitiraju sateliti, od fitne do razuzdanosti, do te mjere da i oni koji žive u pustinji u šatorima, na suhoj i mrtvoj zemlji, nisu zaklonjeni od ovih iskušenja i smutnji.

Autor: Muhammed ibn Abdurrahman el-Arifi
Iz knjige Kraj svijeta
Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

%d bloggers like this: