Pojava satelitskih prenosa kao predznak Sudnjeg dana

Objavljeno / ažurirano:

Visoko iznad naših glava se danas nalazi više od sto i trideset hiljada različitih satelita, sa svakavim programima koji su puni nevaljalština i smutnji, a određene nagovijesti općih iskušenja spomenute su u gore navedenom hadisu: “Djelima (dobrim) dočekajte iskušenja koja su poput najmračnijeg dijela noći…”

O iskušenjima satelitskim programima nagoviješteno je u hadisu, koji bilježi Ibn Ebi Šejbe u svom Musennafu sa vjerodostojnim lancem prenositelja, da je Huzejfe ibn Jeman, radijallahu anhu, rekao:

“Samo što se na vas nije sručila zlo sa nebesa, i doprijet će čak do el-fejafija!” Neko je upitao šta je el-fejafij, a Huzejfe je dogovorio: “Suha (beživotna) zemlja.”

Arapi riječ es-sema upotrebljavaju u značenju svega što je iznad čovjeka, poput nebesa, svemira itd. U “Lisanul-arabu” stoji da je: Es-semau je sve što je iznad čovjeka i što ga nadvisuje.

Televizija danas prenosi sve što emitiraju sateliti, od fitne do razuzdanosti, do te mjere da i oni koji žive u pustinji u šatorima, na suhoj i mrtvoj zemlji, nisu zaklonjeni od ovih iskušenja i smutnji.

Autor: Muhammed ibn Abdurrahman el-Arifi
Iz knjige Kraj svijeta
Priprema: Put vjernika

Novo na sajtu

Putin Erdogan Rouhani

Rusija, Iran i Turska dogovorili ustavnu komisiju za Siriju

Lideri Rusije, Irana i Turske objavili su sinoć kako su dogovorili formiranje komisije zadužene za izmjenu sirijskog Ustava kao dio političkog rješenja za rat...

Iskušenja srca

grijesi ogranicavaju um

Grijesi su uzrok ograničenja uma

Preporučeni sadržaj

Post

Post 10. muharrema – dana Ašure

Post ovog mubarek dana ima veliku vrijednost, kao što je u hadisu od Ebu Katade, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem: “Za...

Islamske teme