Poruka za sve iskušane muslimane

Popularno na sajtu

” A ti obraduj strpljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu:’ Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti.”‘  (El-Bekare, 155-156)

Izvor: Dnevni podsjetnik

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d bloggers like this: