Najvažnije pravilo tekfira

Objavljeno / ažurirano:

Važna napomena i objašnjenje: Tekst koji je pred vama je pisan u sarkastično-ironičnoj formi, a odgovor je murdžijskoj ulemi koja pravda vladare otpadnike u arapskim zemljama, izmišljajući izgovore koje ni ovim tiranima ne bi pali na pamet. Ironičnim stilom, šejh Nasir el Fehd ukazuje na zablude murdžija koji, čak, odbacuju i konsenzuse učenjaka i muslimana samo kako bi opravdali svoje vladare.

*****

Znaj brate muslimanu da je najvažnije pravilo tekfira koje su, nažalost, zapostavili svi učenjaci – da onaj ko počini kufr ne bude vladar. Jer, od tekfiranja vladara, ma koliko kufra počinili, gotovo da se nebesa rascijepe, zemlja raspori i brda poruše.

Na ovom pravilu se izgrađuju dvije važne osnove:

Prva osnova: Svaki dokaz iz Kur'ana ili Sunneta koji ukazuje da ono što počine vladari ruši islam, to ili ima dodatno tumačenje ili  je derogirano…

Druga osnova: Greška je svaki koncenzus da je ono što počine vladari – kufr. To što vladari čine stvari koje ruše islam ukazuje da u ovoj meseli ima dva mišljenja.

Oko ove dvije osnove su se složili oni duboka znanja, a neznaju ih novajlije i bezumnici.

Dokaz ovom pravilu u tekfiru nalazimo u Kur'anu i istikrau (istraživanju i promatranju).

Što se tiče Kur'ana, kaže Uzvišeni, spominjući faraona da je rekao:

{مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ}

“Ja vam ukazujem na ono što ja vidim ispravnim i ja vam na pravi put ukazujem.”

A usulsko pravilo glasi: “Pouka je u uopćenitosti teksta a ne u posebnosti njegova objavljivanja”. Stoga, iako je ove riječi izgovorio faraon u vrijeme Musaa alejhis-selama, one važe za sve faraone – vladare do danas, jer oni ukazuju svojim ljudima ono što oni vide da je ispravno i oni im ukazuju na “pravi put”. Zato, ako bi smo ih mi protekfirili na osnovu očiglednih dokaza to bi ipak bilo oprečno riječima faraona: ”i ja vam na pravi put ukazujem.”

Što se tiče dokaza istikra'a (istraživanja i promatranja), vidjeli smo da postoji koncenzus da neke stvari izvode iz vjere, ali kada su ih počinili vladari onda to ukazuje da u meseli ima dva mišljenja.

Evo dva primjera:

1. Ibn Hazm, Ibn Kesir i drugi učenjaci prenose koncenzus kada je u pitanju širk zakonodavstva (propisivanja zakona oprečnih dini islamu) i riddet osobe koja to učini. Ali, kada su vladari učinili te stvari postalo je jasno da u meseli ima dva mišljenja.

2. Ibn Baz, Ibn Humejd i drugi su prenijeli koncenzus da je onaj ko pomogne nevjernike protiv muslimana kafir. Ali, kada su vladari to učinili postalo je jasno da u meseli ima dva mišljenja.

Ovo je nepromenljiva osnova zato je se čvrsto pridžavaj.

Izuzetak:

Znaj, Allah te blagoslovio, da pomenuto pravilo ima izuzetak, onaj ko ga zanemari pobrkat će stvari i upast u kontradiktornost. Naime, uslovljava se da vladar koji je učinio neko djelo koje izvodi iz islama ne prkrši neki zakon Ujedinjenih Nacija. Svetost njegove krvi i imetka (ukoliko prekrši zakone UN, nap.prev.) tada nestaje i tada biva kao i ostali ljudi.

Primjer tome je Sadam Husejn. Dok se pridržavao zakona Ujedinjenih Nacija, tada njegovom islamu nije naudilo to što je bio na čelu B'AS-a (Sadamova partija), niti socijalizam, niti njegovo zakonodavstvo, niti masovni pokolji. Tada je bio ”čuvar istočnih vrata”, ”junak Kadisije” i ”Salahud-din.”  Ali kada je – da Allah sačuva – prekršio zakon Ujedinjenih Nacija okupiravši Kuvajt, tada je postao kafir, murted i tagut.

Zato dobro shvati ovaj izuzetak.

Napisao: šejh Nasir El-Fehd (ovo je jedan od prvih članaka objavljen na našem portalu, novembra 2008. godine)

Važna napomena i objašnjenje: Kompletan tekst je pisan u sarkastično-ironičnoj formi, a odgovor je murdžijskoj ulemi koja pravda vladare otpadnike u arapskim zemljama, izmišljajući izgovore koje ni ovim tiranima ne bi pali na pamet. Ironičnim stilom, šejh Nasir el Fehd ukazuje na zablude murdžija koji, čak, odbacuju i konsenzuse učenjaka i muslimana samo kako bi opravdali svoje vladare.

1 komentar

Novo na sajtu

sehadet islam

Primjer hrabrosti imama El-Evzaija pred nepravednim vladarom

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "Allah je najbolji čuvar i On je od milostivih najmilostiviji!" (Yusuf, 64) Kada je Abdullah ibn Ali al-Abbasi ušao...
blago se usamljenicima

Blago se usamljenicima

Preporučeni sadržaj

Facebook špijuniranje

Facebook priznao da je slušao audioporuke korisnika

Facebook je priznao da koristi vanjske tvrtke kako bi slušao audioporuke koje razmjenjuju korisnici u svrhu unapređenja sustava za prepoznavanje glasa. Prema izvješću Bloomberga, Facebook je platio tvrtkama...
muslimanke

Najbolje žene u islamu

Mrtvo srce

Mrtvo srce

Islamske teme