Budi od sinova ahireta, a ne od sinova dunjaluka, jer dijete ide za majkom

Popularno na sajtu

Alija ibn Ebu Talib radijAllahu anhu je rekao: “Doista će dunjaluk otputovati, a ahiret doći. Svaki ima sinove. Budite sinovi ahireta, a ne dunjaluka, jer je danas rad bez polaganje računa, a sutra je obračun bez rada”.

Ibn Tejmijje rahimehullah je rekao: “Sjedenje sa teškom osobom je četverodnevna groznica. Ali, naše duše su navikle na groznicu, pa joj je to postao običaj”.

Imam Ahmed rahimehullah je spomenuo da je Omer ibnul el-Hattab radijAllahu anhu rekao: “Obračunavajte sami sebe prije nego budete obračunati, izvagajte sami sebe prije nego budete izvagani! Doista će vam sutra na Obračunu biti lakše ako obračunate sebe danas! Ukrasite se za najveće izlaganje tog dana kada ćete biti izloženi i ništa nećete moći sakriti”.

Malik ibn Dinar rahimehullah je rekao: “Allah se smilovao robu koji svojoj duši kaže: “Zar nisi to uradila? Zar nisi to uradila? i zatim je pritegne i stavi joj povodac, a onda je obaveže na slijeđenje Allahove Knjige”.

Hasan el Basri rahimehullah kaže: “Allah se smilovao robu koji zastane kod svoje želje, pa ako je radi Allaha – nastavi, a ako bude radi nečeg drugog – odloži”.

Ebu Sudžda el-Kermani kaže: “Ko izgradi svoju vanjštinu slijeđenjem sunneta, a nutrinu stalnim nadziranjem, ko bude sustegao dušu od strasti, spuštao pogled od zabranjenih stvari i uvijek bude jeo halal, bit će pronicljiv”.

Hasan el Basri rahimehullah je rekao: “Ko spozna svog Gospodara – zavolit će Ga, a ko spozna dunjaluk – odreći će ga se”.

Jahja ibn Mu'az er-Razi rahimehullah je rekao: “Onaj ko je istinski spoznao Allaha, napušta ovaj svijet, a da se nije zasitio dvjema stvarima: plakanjem nad samim sobom i čežnjom za susretom s Uzvišenim Allahom”.

Budi od sinova ahireta, a ne od sinova dunjaluka, jer dijete ide za majkom.


(Medicina srca i duše, Ibnul Kajjim el Dževzije)
Naslov: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz