Najlakša metoda učenja Kur'ana?

Popularno na sajtu

02Zahvala pripada samo Allahu, subhanehu ve teala, neka je salavat i selam na našeg Poslanika, salalahu alejhi ve selem, njegovu porodicu i sve njegove drugove.

Ova metoda se ističe time što pruža mogućnost da se čvrsto i brzo nauči Kur'an i da se završi učenje cijelog Kur'ana u najkraćem vremenu.

U nastavku navodimo jedan primjer učenja jedne stranice Kur'ana iz sure El-Džuma:

 1. Prvi ajet pročitati dvadeset puta,
 2. Drugi ajet pročitati dvadeset puta,
 3. Treći ajet pročitati dvadeset puta,
 4. Četvrti ajet pročitati dvadeset puta.
 5. Ova četiri ajeta pročitati redom od početka do kraja kako bi ih spojio.
 6. Peti ajet pročitati dvadeset puta,
 7. Šesti ajet pročitati dvadeset puta,
 8. Sedmi ajet pročitati dvadeset puta,
 9. I osmi ajet pročitati dvadeset puta.
 10. Pročitati od petog do osmog ajeta redom kako bi ih spojio.
 11. I na kraju pročitati od prvog do osmog ajeta tj. cjelu stranicu dvadeset puta kako bi je dobro zapamtio.

Tako se pridržavaj ove metode, poslije svake naučene stranice nemoj učiti više od osam ajeta dnevno, jer će ti se ubrzo povećati naučene stranice pa možeš izgubiti orijentaciju učenja i zaboraviti one koje si već naučio.

Ako sutra želim da naučim novu stranicu kako da postupim?

Ako želiš da naučiš novu stranicu putem gore spomenute metode, onda današnje učenje stranice utvrdi čitanjem još dvadeset puta kako bi se duboko urezala u memoriju prije nego počneš sa novom stranicom. Onda započni novu stranicu istom metodom.

Kako da učim i ponavljam?

Nemoj učiti Kur'an bez ponavljanja. Jer, iako naučiš cjeli Kur'an stranicu za stranicom,  kad završiš i pokušaš ponoviti ajete sa prvih stranica, vidjećeš da si ih zaboravio. Zato je najbolje učiti nove stranice, a obnavljati one koje već znaš.

Podjeli Kur'an na tri djela tako da svaki dio ima po deset džuzova. Kad naučiš jednu novu stranicu dnevno, ponovi četiri stare stranice i sve tako dok ne naučiš deset đuzova. A kada naučiš deset đuzova, onda se zaustavi kod učenja novih stranica mjesec dana. Tih mjesec dana ponavljaj svakodnevno po osam stranica od tih naučenih deset đuzova.

Poslije mjesec dana ponavljanja, započni sa učenjem narednih deset đuzova napamet učeći po jednu ili dvije stranice dnevno zavisno od mogućnosti i ponavljaj svakodnevno po osam stranica sve dok ne naučiš dvadeset đuzova. Kada naučiš dvadeset đuzova, onda se zaustavi sa učenjem novih stranica, napravi pauzu od dva mjeseca kako bi ponavljao svakog dana ono što si do sad naučio iz 20 đuzova. Nakon dva mjeseca pauze učenja napamet kreni sa učenjem zadnjeg djela Kur'ana učeći po jednu ili dvije stranice dnevno zavisno od mogućnosti i ponavljaj svaki dan po osam stranica dok ne završiš cijeli Kur'an.

Kada završiš cijeli Kur'an ponavljaj samo deset prvih đuzova mjesec dana, svakog dana po pola đuza (10 stranica), zatim obnavljaj dvadeset đuzova (prvih deset i drugih deset) mjesec dana, svakog dana po pola đuza i čitaj dnevno po osam stranica od prvih deset đuzova. Zatim pređi na obnavljanje drugih deset đuzova i svakodnevno po pola đuza (10 stranica) i osam stranica od prvih deset đuzova, plus osam stranica od drugih deset đuzova.

Kako da ponovim cio Kur'an kad završim ovom metodom?

Počni sa obnavljem cijelog Kur'ana svakodnevno po tri puta obnavljaj po dva đuza, ovom metodom ćeš završiti hatmu svake dvije sedmice obnavljanja.

Nastavićeš ovom metodom i vidjećeš da ćeš za godinu dana naučiti čitavi Kur'an i to jako dobro, nastavi ovu metodu čitavu godinu.

Šta poslije godinu kad završim cio Kur'an?

Poslije godinu dana, nakon što učvrstiš i usavršiš ponavljanje Kur'ana, neka ti svakodnevni raspored ponavljanja Kur'ana bude kao što je bio i Allahovom Poslaniku salalahu alejhi ve selem, koji je Kur'an podjelio na sedam djelova tj. svakog sedmog dana je završavao hatmu časnog Kur'ana. Evs Ibn-Huzejfe je rekao: ”Pitao sam drugove Allahova Poslanika, salalahu alejhi ve selem, kako su djelili Kur'an. Oni mi odgovoriše: Tri, pet, sedam, devet, jedanaest, trinaest sure i hizb mufasal od sure Kaf sve do kraja Kur'ana.” (Ahmed)

Objašnjenje:

 1. Prvog dana čitaj od sure El-Fatiha do kraja sure En-Nisa.
 2. Drugog dana čitaj od sure El-Maida do kraja sure Et-Teobe.
 3. Trećeg dana čitaj od sure Junus do kraja sure En-Nahl.
 4. Četvrtog dana čitaj od sure El-Isra do kraja sure El-Furkan.
 5. Petog dana čitaj od sure Eš-Šuara do kraja sure Jasin.
 6. Šestog dana čitaj od sure Es-Saffat do kraja sure El-Hudžurat.
 7. I sedmog dana čitaj od sure Kaf do kraja sure En-Nas (kraj Kur'ana).

Ovu podjelu Poslanika, salalahu alejhi ve selem, islamski učenjaci su sakupili u dvije rječi „Femjun bi Ševkin.“ Svako slovo ovih rječi obilježava suru kojom se započinje dnevno čitanje.

Kako da razlikujem slične (mutešabih) ajete?

Najbolji način za razlikovanje dva slična ajeta je da otvoriš stranice na kojima se ajeti nalaze, pažljivo analiziraj slične ajete i sam pronađi stvarnu razliku. Zatim odredi sebi neko pravilo kojim ćeš razlikovati slične ajete kad god budeš naišao na njih.

Nekoliko pravila za učenje napamet-hifz:

 1. Obavezno moraš učiti sa učenim čovjekom koji će ti ispravljati greške.
 2. Uči svakodnevno po dvije stranice, jednu poslije sabaha, a jednu poslije ikindije ili akšama. Ovom metodom ćeš potpuno i čvrsto nučiti Kur'an u toku godine. Ako povećaš na više od dvije stranice dnevno, brzo ćeš zaboraviti stranice koje si već naučio.
 3. Učenje treba započeti od sure En-Nas do El-Bekare, jer je lakše, dok obnavljenje kreće od sure El Bekare pa do kraja.
 4. Učenje napamet treba se sprovesti iz Kur'ana istog izdanja tj. štampe koji će nam pomoći za dobro učvršćivanje u memoriju i podsjećanje na mjesta gdje se ajeti nalaze, kao i počecima i krajevima stranica.
 5. Svako ko uči Kur'an prve dvije godine ono što nauči razdjeli, to učenjaci nazivaju period sakupljanja, dakle nemoj se brinuti o zaboravima i velikim greškama koje će ti se dešavati učenjem Kur'ana, jer je to težak period iskušenja, a i šejtan ima velikog udjela u pokušajima da te spriječi od učenja Kur'ana. Kloni se tih šubhi i nastavi sa učenjem, jer je Kur'an blago koje nije dato svakom.

Izvor: Forumi Islamik

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz